Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ιωάννου Ιωάννης Ε..