Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Θωμοπούλου Ιωάννα.