Θεοδωράς Δημήτριος Θ.: διάβασε τη βιογραφία

Ο Δημήτριος Θεοδωράς είναι διδάκτωρ του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στην οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων (ειδίκευση: Logistics) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει διατελέσει στέλεχος στη διεύθυνση εφοδιασμού στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 και στη διεύθυνση μάρκετινγκ της εταιρείας FORTHnet ΑΕ. Επίσης, έχει εργασθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως ειδικός επιστημονικός συνεγάτης. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως σύμβουλος και είναι λέκτορας στη Σχολή Ικάρων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους και παράλληλα έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης με θέμα "Benchmarking" ως μέλος των Ινστιτούτων ΕΙΜ και ΙΔΙΠ-ΠΥ, της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές μελέτες του έχουν γίνει αναφορές από άλλους συγγραφείς.