Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Δημητριάδης Αντώνης.