Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Γράψας Ευάγγελος.