Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Γουδουσάκης Σωτήριος Ξ..