Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Γκόλιας Νάσος.