Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Γιαρένη Ιωάννα Α..