Γεωργίου Ανδρέας Κ.: διάβασε τη βιογραφία

Γεωργίου Ανδρέας Κ.
Ο Ανδρέας Κ. Γεωργίου είναι καθηγητής στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.