Βασιλικοπούλου Αικατερίνη Ι.: διάβασε τη βιογραφία

Βασιλικοπούλου Αικατερίνη Ι.
Η Κατερίνα Βασιλικοπούλου είναι ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς ("Αγορά"), υπ. διδάκτορας και διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα Marketing II. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης MSc στην Οικονομική Ψυχολογία από το University of Exeter (υποτροφία από το Economic and Social Research Council) και ΜΒΑ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Athens MBA) με υποτροφία από το ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκυρα διεθνή ερευνητικά-ακαδημαϊκά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις ερευνητικών της εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.