Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Βασιλείου Π. - Χ. Γ..