Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Σ.: διάβασε τη βιογραφία

Ο lωάννnς Αρβανιτογιάννης αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιo Θεσσαλονίκης, Τµήμα Χηµείας (1984) και είναι κάτοχος δύο διδακτορικών διατριβών· στα συνθετικά παλυµερή και τη φυσικοχηµεία τροφίµων από το εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, ΑΠΘ (1990) και το τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Εφαρµοσµένnς Μικροβιολογίας του Nottingham (Αγγλία, 1993). Εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήµιο Loughborough (Αγγλία), στη Ciba-Geigy (Ελβετία) και στο Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο της Οσάκα (Ιαπωνία). Από το 1995 έωs το 2000 ήταν Επίκουρος Καθηγητής µε αντικείµενο τον έλεγχο ποιότητας τροφίµων στο Τµήµα Γεωπονίαs του ΑΠΘ. Από το 2000 έωs το 2005 ήταν επίκουρος καθηγητής µε αντικείµενο τον έλεγχο ποιότnτας, τη µεταποίηση και τεχνολογία τροφίµων στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Από τον Μάρτιο 2005 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοvτoς του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων των 120 ερευνητικών εργασιών και άρθρων ανασκόπησης καθώς και κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία. Έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης ως µέλος του editorial board σε 4 διεθνή περιοδικά και έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 800 ετεροαναφορές. Eπίσης, έχει δώσει κατ' επανάληψη διαλέξεις µε θέµα τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τροφίµων (IS0 9000), τη διαχείριση περιβάλλοντος (IS0 14000) και ασφάλειας τροφίµων (HACCP) και τη συσκευασία τροφίµων.

-10%web
καταστήματα: 5088€
κερδίζεις: 509€
4579€
κατόπιν παραγγελίας
-10%web
καταστήματα: 5579€
κερδίζεις: 558€
5021€
κατόπιν παραγγελίας
-10%web
καταστήματα: 4057€
κερδίζεις: 406€
3651€
κατόπιν παραγγελίας
-22%web
καταστήματα: 3246€
κερδίζεις: 698€
2548€
κατόπιν παραγγελίας