Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Αντωνόπουλος Παντελής Α..