Ήντουνας Κωνσταντίνος: διάβασε τη βιογραφία

Ήντουνας Κωνσταντίνος
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ήντουνας είναι λέκτορας στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Τα διδακτορικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τα επιστημονικά πεδία της τιμολόγησης, του μάρκετινγκ των υπηρεσιών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά ενώ παράλληλα άλλες εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως το European Marketing Academy Conference. Είναι αξιολογητής άρθρων στο περιοδικό Journal of Product and Brand Management καθώς και στο Fordham Pricing Conference, που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο από το πανεπιστήμιο του Fordham της Νέας Υόρκης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Υπουργείο Εργασίας και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Παράλληλα, έχει διεξάγει σεμινάρια σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο της τιμολόγησης. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.