# 0772108

Χημεία (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας) 22-0211


Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εκδότης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος
ISBN: 0212202110120127
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Γλώσσα Γραφής: ελληνικά
Έτος Έκδοσης: 2013

Σύνοψη του βιβλίου "Χημεία (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας) 22-0211"

Επίσημο σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας για την σχολική χρονιά 2014 – 2015.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη - μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.
Η διδασκαλία του μαθήματος αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω γενικών σκοπών, σε σχέση με τους μαθητές:

 • να αναφέρουν τα κυριότερα προϊόντα του πετρελαίου και ορισμένες χρήσεις τους
 • να αναφέρουν τα διάφορα είδη της βενζίνης ως βασικού καυσίμου καθώς και τρόπους βελτίωσης της ποιότητάς της (πυρόλυση-αναμόρφωση)
 • να αναφέρουν για το φαινόμενο της καύσης και για τα καύσιμα
 • να αναφέρουν τη χρησιμότητα της νάφθας ως πρώτης ύλης της βιομηχανίας των πετροχημικών
 • να αναγνωρίζουν τους βασικούς υδρογονάνθρακες της πετροχημικής βιομηχανίας καθώς κατ τα ποικίλα προϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας
 • να αναφέρουν την προέλευση. ιδιότητες - παρασκευές (γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις) και χρήσεις του μεθανίου
 • να αναφέρουν μερικές βασικές γενικές παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αλκανίων (γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις)
 • να αναφέρουν για τη σύσταση των καυσαερίων των αυτοκινήτων και τη συμμετοχή τους στη ρύπανση του περιβάλλοντος
 • να αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη μείωση των ρύπων
 • να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές, ιδιότητες (προσθήκη-πολυμερισμός) και χρήσεις του οιθενίου και γενικότερα των αλκενίων, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις
 • να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές ιδιότητες(προσθήκη, πολυμερισμός, αντικατάσταση) και χρήσεις του αιθινίου και γενικότερα των αλκινίων, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις
 • να αναφέρουν τον τύπο, παρασκευές, ιδιότητες και τη φυσιολογική δράση του βενζολίου
 • να αναφέρουν – αναλύουν τους παράγοντες που ευνοούν το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • να αναφέρουν – αναλύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις συνέπειές του
 • να αναφέρουν – αναλύουν το φαινόμενο της «τρύπας» του όζοντος και τις συνέπειές του
 • να ταξινομούν τις αλκοόλες (α.πρωτοταγείς, δευτεροταγείς τριτοταγείς β. μονοσθενείς, πολυσθενείς)
 • να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές ιδιότητες (εστεροποίηση . οξείδωση, αφυδάτωση) των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών με αναφορά κυρίως στην αιθανόλη . γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις
 • να αναφέρουν ορισμένες ιδιότητες (προσθήκη, αναγωγική δράση, πολυμερισμός) των καρβονυλικών ενώσεων
 • να αναφέρουν μερικές χρήσεις της αιθανόλης του διαιθυλαιθέρα και της φορμαλδεΰδης
 • να αναφέρουν παρασκευές, ιδιότητες της φαινόλη, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις, καθώς και τις χρήσεις των φαινολών
 • να ταξινομούν τα καρβοξυλικά οξέα
 • να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές και ιδιότητες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων (με αναφορά στο οξικό οξύ) γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις και αναφέροντας ορισμένες χρήσεις τους
 • να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές και ιδιότητες του γολακτικού οξέος γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις και αναφέροντας ορισμένες χρήσεις του
 • να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές και ιδιότητες του βενζοϊκού οξέος. γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις και αναφέροντας ορισμένες χρήσεις του
 • Να είναι σε θέση οι μαθητές να αναφέρουν και να διακρίνουν τα διάφορα είδη πολυμερών και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε είδους
 • να αναφέρουν τα διάφορα είδη ινών (φυσικές-συνθετικές) και πλεονεκτήματα-μειονεκτήματά τους
 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων


Συγγραφέας/εις: Συλλογικό έργο
Κατηγορία: Β' λυκείου
Ημερ/νία έκδοσης: 2013
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Γλώσσα βιβλίου: ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα

Παρουσίαση βιβλίου

εναλλακτικά δες...

συνδύασέ το με...

υπηρεσίες πριν και μετά την αγορά!