# 0685579

Η καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσειςΣύνοψη του βιβλίου "Η καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις"

Το βιβλίο «Η Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» καλύπτει διεξοδικά θέματα που αφορούν στην καινοτομία, όπως: 1. H έννοια και τα θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης της καινοτομίας, 2. Στρατηγικές καινοτομίας και καινοτομία μάρκετινγκ, 3. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 4. Τεχνολογική καινοτομία, 5. Διαχείριση της γνώσης και καινοτομία, 6. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και καινοτομία, 7. Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 8. Επιστημονικά Πάρκα και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, 9. Πολιτικές καινοτομικής ανάπτυξης και 10. Η καινοτομία στην Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία.

Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου «Η Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι να επισημάνει τις πολιτικές, στρατηγικές, διαδικασίες και μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής της καινοτομίας, στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το έργο «Η Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» συμβάλει ουσιαστικά στη βαθύτερη κατανόηση των αιτίων της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων / οργανισμών και εν γένει της χώρας μας, καθώς, επίσης και στην χάραξη ορθών πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυσή της.


Συγγραφέας/εις: Κριεμάδης Αθανάσιος
Κατηγορία: management
ISBN: 9789602729298
Ημερ/νία έκδοσης: 2/2012
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες: 312
Γλώσσα βιβλίου: ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
ISBN 10: 960-272-929-5

εναλλακτικά δες...

συνδύασέ το με...

υπηρεσίες πριν και μετά την αγορά!