οξύμετρα, για τη σωστή μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα!


-55%web
αρχική: 20.0
κερδίζεις: 11.10
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-54%web
αρχική: 14.95
κερδίζεις: 8.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-77%web
αρχική: 39.95
κερδίζεις: 30.96
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-30%web
αρχική: 34.9
κερδίζεις: 10.60
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-55%web
αρχική: 49.0
κερδίζεις: 27.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-23%web
αρχική: 90.87
κερδίζεις: 20.97
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-23%web
αρχική: 16.64
κερδίζεις: 3.84
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-36%web
αρχική: 45.0
κερδίζεις: 16.30
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-59%web
αρχική: 39.0
κερδίζεις: 23.10
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-57%web
αρχική: 69.9
κερδίζεις: 40.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-23%web
αρχική: 17.42
κερδίζεις: 4.02
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-23%web
αρχική: 18.07
κερδίζεις: 4.17
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-41%web
αρχική: 16.0
κερδίζεις: 6.55
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-28%web
αρχική: 25.0
κερδίζεις: 7.10
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-38%web
αρχική: 40.0
κερδίζεις: 15.01
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-49%web
αρχική: 89.0
κερδίζεις: 44.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο