οξύμετρα, για τη σωστή μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα!


-27%web
αρχική: 29.9
κερδίζεις: 8.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-59%web
αρχική: 57.9
κερδίζεις: 34.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-33%web
αρχική: 59.9
κερδίζεις: 20.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-26%web
αρχική: 39.0
κερδίζεις: 10.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-27%web
αρχική: 54.9
κερδίζεις: 15.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
-7%web
αρχική: 45.0
κερδίζεις: 3.00
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο
τελική τιμή από
διαθέσιμο