Η επόμενη μέρα, είναι ακόμα πιο πράσινη!

Η επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο πράσινη!

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Το τρέχον σύστημα ενεργειακής σήμανσης συσκευών, όπου γίνεται χρήση της κλίμακας A+++ έως D, δεν είναι πια τόσο αποτελεσματικό. Η κλίμακα περιλαμβάνει πολλές τάξεις «+» και δεν είναι πια τόσο ξεκάθαρη, ενώ η πλειοψηφία των προϊόντων κατατάσσεται ήδη στις 2-3 υψηλότερες τάξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ναι δύσκολος ο διαχωρισμός αυτών που είναι πραγματικά ενεργειακά αποδοτικά.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε και βελτιστοποίησε την ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. Η νέα ετικέτα, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021, θα περιλαμβάνει μόνο τις ενεργειακές τάξεις Α έως G. Τα επίπεδα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης θα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

  1. Αυστηρότερα κριτήρια – ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές Αυστηρότερα κριτήρια – ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές
  2. Πλήρης γνώση κατά την έρευνα αγοράς Πλήρης γνώση κατά την έρευνα αγοράς
  3. Ξεκάθαρη σήμανση – μεγαλύτερη διαφάνεια Ξεκάθαρη σήμανση – μεγαλύτερη διαφάνεια

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Νέα ενεργειακή ταμπέλα Νέα ενεργειακή ταμπέλα
  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας θα αναγράφεται ο κωδικός QR, ο οποίος θα παρέχει σύνδεση με τη βάση δεδομένων EPREL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποστηρίζει τη διαφάνεια και την ευκολότερη εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
  2. Μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G θα χρησιμοποιείται για όλες τις ομάδες προϊόντων.
  3. Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα αναγράφεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.
  4. Το κατώτερο τμήμα της ετικέτας θα περιλαμβάνει εικονογράμματα που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ορισμένα εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά στις τρέχουσες ετικέτες, άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ υπάρχουν και κάποια καινούρια.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η ενεργειακή ετικέτα για κάθε μία από τις επτά ομάδες προϊόντων περιέχει εν μέρει νέες πληροφορίες (π.χ. τάξη εκπομπών θορύβου, ενεργειακή κατανάλωση κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλού δυναμικού εύρους (HDR), κλπ), καθώς και νέα εικονογράμματα. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας για κάθε ομάδα προϊόντων και τις διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της παλιάς ετικέτας μπορείς να τις δεις παρακάτω:

Ψυγεία και καταψύκτες

Συσκευές συντήρησης κρασιών

Πλυντήρια ρούχων

Πλυντήρια–Στεγνωτήρια ρούχων

Πλυντήρια πιάτων

Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης

Λαμπτήρες

PUBLIC BLOG

Η ενεργειακή ετικέτα άλλαξε – Μάθε τα πάντα για αυτή!