το παιχνίδι... αλλιώς! βρες παιχνίδια σε 2 βήματα!

 
 
 
 
 
 
 
 
βήμα 1
Μπορείς να επιλέξεις μόνο ένα εύρος ηλικίας ανάλογα με το παιδί στο οποίο απευθύνεται το παιχνίδι!
επόμενο βήμα >

Η ικανότητά μας να διακρίνουμε τα διαφορετικά στοιχεία της φύσης, όπως φυτά, ζώα, ακόμα και καιρικά φαινόμενα.

Η κοινωνική άνεση και η ικανότητα να κατανοούμε τους ανθρώπους και να συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ποιότητες της μουσικής, όπως το ρυθμό, το μουσικό τόνο και το ύψος του, το μέτρο, τη μελωδία και το ηχόχρωμα (χροιά).

Η οξεία αντίληψη του χώρου και των αναλογιών, η ικανότητα προσανατολισμού και νοερής αναπαράστασης ή απεικόνισης αντικειμένων σε δύο ή τρεις διαστάσεις.

Η άνεση στη χρήση των αριθμών, στην ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων και στην αντίληψη λογικών σχέσεων ανάμεσα σε αντικείμενα και σύμβολα.

Η ικανότητα να αναλύουμε πληροφορίες, να εκφραζόμαστε λεκτικά και να κατανοούμε έννοιες.

Είναι η ικανότητα του ατόμου για αυτογνωσία, αναγνώριση και κατανόηση του εσωτερικού του κόσμου και η έκφραση αυτής της γνώσης στη συμπεριφορά.

Η ικανότητα να χρησιμοποιούμε αρμονικά και συνδυασμένα τις κινητικές μας δεξιότητες σε οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα.

 
 
 
 
 
 
 
 
βήμα 2
Μπορείς να επιλέξεις μια ή περισσότερες ευφυΐες ανάλογα με τις δεξιότητες που θέλεις να αναπτύξει το παιδί!
δες τα παιχνίδια > < πίσω

υπηρεσίες για σένα πριν και μετά την αγορά!