το παιχνίδι… αλλιώς!

Τα Public εισάγουν έναν νέο, καινοτόμο τρόπο επιλογής παιχνιδιών, σε συνεργασία με τη Gordon Hellas, τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που εστιάζει στη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων. Επιλέγουμε μαζί το κατάλληλο παιχνίδι για κάθε παιδί βάσει των πολλαπλών ευφυϊών που μπορεί να αναπτύξει παίζοντας!

Μόνο στα public
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακαλύψτε τις ευφυΐες των παιδιών μέσα από το κατάλληλο παιχνίδι! Gordon Hellas

περιβαλλοντική ευφυΐα
Είναι η ικανότητα των παιδιών και των ενηλίκων να διακρίνουν τα διαφορετικά στοιχεία της φύσης,όπως φυτά, ζώα, ακόμα και καιρικά φαινόμενα. Το παιδί με υψηλή περιβαλλοντική ευφυΐα εμφανίζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους ή τη φύση, ενώ δε διστάζει να παίζει με το χώμα και άλλα φυσικά υλικά. Επιπλέον, παρατηρεί και κατανοεί καλύτερα τις μεταβολές των καιρικών φαινομένων.
δες παιχνίδια >
διαπροσωπική
ευφυΐα
Η διαπροσωπική ευφυΐα είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε, να παρατηρούμε και να κατανοούμε διαφοροποιήσεις στις διαθέσεις, τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων.Κατά την παιδική ηλικία, βοηθά το άτομο να διακρίνει τους γύρω του, να αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις τους καθώς αυτές μπορεί να αλλάζουν, να είναι πιο συνεργατικό.
δες παιχνίδια >
μουσική ευφυΐα
Η μουσική ευφυΐα είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ποιότητες της μουσικής, όπως το ρυθμό, το μουσικό τόνο και το ύψος του, το μέτρο, τη μελωδία και το ηχόχρωμα (χροιά).Ένα παιδί μπορεί να αποδίδει τη μουσική είτε με μουσικά όργανα είτε με τη φωνή ή το σώμα, ή ακόμα συνθέτοντας νέα μουσικά ακούσματα. O άνθρωπος με ανεπτυγμένη μουσική ευφυΐα βρίσκει στη μουσική χώρο συναισθηματικής έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας και κατανόησης του κόσμου.
δες παιχνίδια >
χωρική/οπτική ευφυΐα
Η χωρική/οπτική ευφυΐα μας επιτρέπει να δημιουργούμε νοερές εικόνες. Αυτό συνεπάγεται την ακριβή αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου. Καθοριστικό στοιχείο της χωρικής ευφυΐας είναι η δυνατότητα αντίληψης σχημάτων και αντικειμένων. Βέβαια η χωρική και οπτική ευφυΐα διαφέρουν, καθώς ένα παιδί μπορεί να επεξεργάζεται εικόνες με ευκολία, ωστόσο να μην εμφανίζει την ίδια ευκολία στην αντίληψη του χώρου.
δες παιχνίδια >
μαθηματική/λογική
ευφυΐα
Η ικανότητα χειρισμού των αριθμών, ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και η αντίληψη λογικών σχέσεων ανάμεσα σε αντικείμενα ή σύμβολα. Χαρακτηριστικά παιδιών με αυτό το είδος ευφυΐας πιο αναπτυγμένο είναι η αγάπη για τους αριθμούς, η τάση κατάταξης αντικειμένων σε κατηγορίες, η επίλυση αφηρημένων προβλημάτων, η αναζήτηση λογικών εξηγήσεων, η αξιολόγηση και επεξεργασία υποθέσεων, η επιστημονική σκέψη, η εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών.
δες παιχνίδια >
λεκτική/γλωσσική
ευφυΐα
Η γλωσσική ευφυΐα είναι η ικανότητα να αναλύουμε πληροφορίες και να εκφραζόμαστε λεκτικά. Επίσης, σχετίζεται με την ικανότητα χρήσης των λέξεων και της γλώσσας και την κατανόηση οδηγιών και εννοιολογικών εννοιών. Παιδιά με ανεπτυγμένη αυτή την ευφυΐα έχουν συνήθως άνεση στην ανάγνωση, στον γραπτό λόγο, στην αφήγηση ιστοριών και στην απομνημόνευση λέξεων και ημερομηνιών.
δες παιχνίδια >
ενδοπροσωπική
ευφυΐα
Είναι η ικανότητα του ατόμου για αυτογνωσία, αναγνώριση και κατανόηση του εσωτερικού του κόσμου και η έκφραση αυτής της γνώσης στη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά της ενδοπροσωπικής ευφυΐας είναι η αποτελεσματική έκφραση των προσωπικών επιθυμιών και συναισθημάτων, η ικανότητα συνειδητού ελέγχου της συμπεριφοράς, η ικανότητα ενδοσκόπησης και προσωπικών αναζητήσεων και το χιούμορ.
δες παιχνίδια >
σωματική ευφυΐα
Η σωματική – κιναισθητική ευφυΐα είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος το ίδιο του το σώμα με σκοπό να δημιουργήσει κάτι ή να επιλύσει προβλήματα. Επίσης, είναι η ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί εξαιρετικά και συνδυασμένα τις κινητικές του δεξιότητες σε οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα.Τα παιδιά με πιο ανεπτυγμένη/ εξασκημένη αυτήν την ευφυΐα, μαθαίνουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μέσα από τη σωματική δραστηριότητα, δηλαδή θυμούνται πράγματα μέσω του σώματός τους παρά μέσω λέξεων.
δες παιχνίδια >

Σύμφωνα με τη θεωρία του ψυχολόγου
Dr. Howard Gardner, κάθε άτομο διαθέτει 8
ανεξάρτητους και στενά συνδεδεμένους τύπους ευφυΐας.

Στα καταστήματα Public και στο Public.gr,
μπορείς να βρεις ειδικές σημάνσεις στα παιχνίδια σχετικά
με τους τύπους ευφυΐας που αναδεικνύει το κάθε παιχνίδι.

υπηρεσίες για σένα πριν και μετά την αγορά!