κλαδοτεμαχιστής, για άμεσο και ασφαλή τεμαχισμό κλαδιών!