Φόρμα Ενδιαφέροντος!

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος!

*Αποδέχομαι τους όρους και την πολιτική απορρήτου για επικοινωνία μέσω email.

-->

Η RETAIL WORLD Α.Ε. που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Ερμού 25, τηλ. 210 8181333), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, που υποβάλλετε εσείς ως φυσικά πρόσωπα στην παρούσα φόρμα προκειμένου να σας αποστέλλει ενημερώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Για απορίες σας σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.