Δωροεπιταγές Public

Κάθε στιγμή που κάνουμε ένα δώρο είναι μαγική! Όταν φτάνει όμως η στιγμή να το διαλέξουμε για τον αγαπημένο φίλο ή συγγενή, δε βρίσκουμε το χρόνο ή τη δημιουργικότητα για να βρούμε το κατάλληλο! Στα καταστήματα Public σου δίνουμε την δυνατότητα να χαρίσεις μία δωροεπιταγή Public αξίας 10€, 20€, 50€ , 100€ και να προσφέρεις στο αγαπημένο πρόσωπο τη χαρά της επιλογής ανάμεσα από 650.000 προϊόντα!


Πληροφορίες

  • Οι δωροεπιταγές είναι διαθέσιμες στα φυσικά καταστήματα Public Ελλάδας συνοδευόμενες από την συσκευασία δώρου.
  • H διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πώλησής της. Μετά την παρέλευση της άνω εννιάμηνης προθεσμίας, η δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της ή αντικατάστασή της.
  • Η δωροεπιταγή αγοράζεται και εξαργυρώνεται αποκλειστικά από τα φυσικά καταστήματα Public Ελλάδας. Η χρήση της δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της σε οποιοδήποτε κατάστημα Public!.
  • Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά

Όροι δωροεπιταγών

  • Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
  • Κάθε γνήσια δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά 4χρωμία το ποσό της δωροεπιταγής, το λογότυπο PUBLIC και στην πίσω πλευρά αυτής γραμμοκώδικα ασφαλείας (barcode) και εκτύπωση ασφαλείας glossmark. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της 4χρωμίας στην αξία της δωροεπιταγής ή/και στην εκτύπωση ασφαλείας glossmark είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της δωροεπιταγής, το κατάστημα Public έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον καταβληθεί η διαφορά).
  • Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής από τα φυσικά καταστήματα Public δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή, δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
  • Τα καταστήματα Public ανταλλάσσουν την προσκομισθησόμενη δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
  • Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα Public δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.
  • Από την εξαργύρωση της δωροεπιταγής εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες τα καταστήματα PUBLIC προβλέπουν ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών (μετρητοίς) και συγκεκριμένα για την εξόφληση λογαριασμών και εγγυήσεων τηλεφωνίας, την εξόφληση λογαριασμών Κοινωφελών Οργανισμών καθώς και τις εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν την αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής και e-books.