Εθνική go4moreΕΝΕΡΓΕΙΑ «Public αγορά Βιβλίων Ιούλιος 2020»

1. Η ενέργεια διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος go4more (εφεξής το «Πρόγραμμα») και ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη του Προγράμματος και μόνο για τις αγορές Βιβλίων, που θα πραγματοποιηθούν από 01 Ιουλίου έως και 31 Ιουλίου 2020 στα φυσικά καταστήματα Public που συμμετέχουν στην ενέργεια, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.public.gr.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της ενέργειας, τα Μέλη του Προγράμματος που θα πραγματοποιήσουν αγορές βιβλίων στην εν λόγω επιχείρηση θα επιβραβευθούν με το 30% της αξίας των αγορών τους σε πόντους go4more (1€=120 πόντοι).

3. Οι συναλλαγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς που ορίζεται στον όρο 1, και εξ’ ολοκλήρου με χρήση καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

4. Σε περίπτωση που στην ίδια συναλλαγή συμπεριλαμβάνονται και άλλα προϊόντα εκτός της κατηγορίας προϊόντων, όπως αυτή έχει οριστεί στον όρο 1, οι επιπρόσθετοι πόντοι θα αποδοθούν μόνο για την αξία των προϊόντων της εν λόγω κατηγορίας.

5. Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός go4more πόντων που μπορεί να συλλέξει το Μέλος, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τους επιπρόσθετους go4more πόντους που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.

6. Οι συλλεχθέντες πόντοι από την αγορά των προαναφερθέντων προϊόντων μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος.

7. Απόδοση πόντων: Για συναλλαγές με εφάπαξ καταβολή στα φυσικά καταστήματα, κατά τη στιγμή διενέργειας της συναλλαγής, θα αποδίδονται οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής). Οι επιπλέον πόντοι (ήτοι 116 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Βιβλίο που συμμετέχει στην ενέργεια, θα αποδοθούν στις 14/08/2020.

Ενδεικτικό παράδειγμα: Για συναλλαγή σε φυσικό κατάστημα Public στις 15/07/2020 συνολικής αξίας €100, στην οποία περιλαμβάνεται βιβλίο αξίας €25, το Μέλος του προγράμματος, θα επιβραβευθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής με 400 go4more πόντους. Στις 14/08/2020, το Μέλος θα επιβραβευθεί με επιπλέον 116 πόντους για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής που αφορά Βιβλίο αξίας €25. Συνεπώς, στις 14/08/2020 θα λάβει 2.900 go4more πόντους.

Για συναλλαγές με εφάπαξ καταβολή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής) θα αποδίδονται στο Μέλος έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής. Οι επιπλέον πόντοι, που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Βιβλίο που συμμετέχει στην ενέργεια, (ήτοι 116 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 14/08/2020.

Για συναλλαγές με δόσεις στα φυσικά και το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής) θα αποδίδονται στο Μέλος τη στιγμή της χρέωσης της 1ης δόσης, στην κάρτα του
Μέλους. Οι επιπλέον πόντοι που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Βιβλίο που συμμετέχει στην ενέργεια (ήτοι 116 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 14/08/2020.

8. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος ή/και ακύρωσης της συναλλαγής οι βασικοί πόντοι αντιλογίζονται και οι επιπλέον πόντοι δε θα αποδοθούν ή θα αντιλογισθούν στην περίπτωση που έχουν ήδη αποδοθεί.

9. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος.