όροι & προϋποθέσεις Safety Net

Πακέτα επέκτασης εγγύησης από τα Public με ισχύ έως και 5 χρόνια για Smartphone, Tablet, Notebook, TV, Desktop PC, Monitor, Digital Camera, Gaming Accessories, Printer!

Το ολοκληρωμένο πακέτο Public Safety Net σου προφέρει πανελλαδικά δωρεάν και γρήγορες επισκέψεις τεχνικών στον χώρο σου όσες φορές κι αν πάθει κάποια βλάβη η συσκευή σου. Καλύπτει βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής σου.

Επίλεξε πακέτο και δες αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας.

Smartphone Safety Net

ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)

 • βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Smartphone
 • σπάσιμο οθόνης ή ψηφιοποιητή (“digitizer”) του Smartphone
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)
 • Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή
 • Παραλαβή της συσκευής από το χώρο σας και επιστροφή στο χώρο σας ή όπου αλλού σας εξυπηρετεί
 • Παροχή Προϊόντος Αντικατάστασης
 • Σας παραδίδεται στον χώρο σας άλλο προϊόν προσωρινής αντικατάστασης για όσο χρόνο επισκευάζεται η δική σας συσκευή
 • Απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας σας
 • Ο τεχνικός θα φροντίσει να μεταφέρει τα αρχεία δεδομένων σας καθώς και να εγκαταστήσει τα βασικά πακέτα λογισμικού που διαθέτετε στο Smartphone σε ασφαλές μέσο
 • Απεριόριστες και Δωρεάν Επισκευές μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών βλαβών
 • Όσες φoρές και αν προκύψει βλάβη στο Smartphone, εμείς θα σας το επισκευάσουμε
 • Επισκευή έπειτα από σπάσιμο οθόνης ή digitizer για μια (1) μόνο φορά
 • Αντικατάσταση με νέο Smartphone σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής
 • Πανελλαδική κάλυψη

 

Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής της Υπηρεσίας
«SAFETY NET SMARTPHONE BROKEN SCREEN»

1. Το πακέτο υπηρεσίας «Safety Net Smartphone Broken Screen» (εφεξής η «Υπηρεσία») διατίθεται προς πώληση στο δίκτυο καταστημάτων υπό το εμπορικό σήμα «Public» της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») με κάθε αγορά προϊόντος τύπου «Smartphone» (εφεξής η «Συσκευή»).

2. Διάρκεια: Η Υπηρεσία ισχύει για δυο (2) έτη από την ημερομηνίας αγοράς της για βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής και για ένα (1) έτος από την ημερομηνίας αγοράς της για σπάσιμο οθόνης ή ψηφιοποιητή (“digitizer”) της Συσκευής.
Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει το νόμιμο πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) της Συσκευής και της Υπηρεσίας καθώς και την Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.) που έλαβε από την Εταιρεία κατά την αγορά.

3. Ειδικοί όροι βλαβών: Στις περιπτώσεις που, έπειτα από τεχνικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η βλάβη που αφορά τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής προκλήθηκε από: α) υπαιτιότητα του Πελάτη (κακή χρήση), ή β) από επισκευή/απόπειρα επισκευής ή αναβάθμισης από μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή/προμηθευτή τεχνικό ή γ) από χρήση/εγκατάσταση προγραμμάτων ιών υπολογιστών και γενικά εξαιτίας χρήσης/εγκατάστασης λογισμικού (software, firmware) ή δ) από φυσικά αίτια (όπως κεραυνούς, πλημμύρες, φωτιές κλπ.) ή ε) από πτώση και αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή στ) από φυσιολογικές φθορές ή ζ) από την μη τήρηση των οδηγιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της Συσκευής ή η) από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών, της εργασίας και των μεταφορικών της Εταιρείας. Δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία βλάβες σε: α) περιφερειακά μέρη ή συσκευές που τυχόν συνδέονται με την Συσκευή (πχ. υπολογιστές, hands free, blue tooth, dock stations, κάρτες μνήμης, κάρτες Sim κλπ). Για τις μπαταρίες και τα τροφοδοτικά (ac adaptors) ισχύει μόνο η εμπορική εγγύηση του. Επιπλέον, από την Υπηρεσία δεν καλύπτεται Συσκευή στην οποία σειριακός αριθμός (S/N, ΙΜΕΙ) έχει καταστραφεί, ξεκολληθεί, ή παραποιηθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με το κόστος επισκευής της Συσκευής ή σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να αντικαταστήσει τη Συσκευή με νέα (καινούργια ή ανακατασκευασμένη) και σε κάθε περίπτωση όχι υποδεέστερων χαρακτηριστικών από την αρχική. Η ύπαρξη καταστραμμένων (καμένων) Pixels δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη ελαττωματικό προϊόν, εξαρτάται από την εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου θα ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι της εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή.

4. Σε περίπτωση που κατά τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί, πέραν της με το παρόν καλυπτόμενης, επιπλέον (μη καλυπτόμενη) βλάβη ή/και ζημιά, η επιδιόρθωση της οποίας καθίσταται ωστόσο αναγκαία στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής για τη Συσκευή, ο πελάτης θα επιβαρύνεται το επιπλέον κόστος που ορίζει η επίσημη αντιπροσωπεία, άλλως, η Συσκευή θα επιστρέφεται μη επισκευασμένη στον πελάτη ακόμα και ως προς το μέρος της βλάβης που καλύπτεται από τους παρόντες όρους.

5. Ειδικοί όροι σπασίματος οθόνης/digitizer: Η Υπηρεσία καλύπτει σπάσιμο οθόνης ή ψηφιοποιητή («digitizer») για μία (1) μόνο φορά μέσα στην περίοδο ισχύος της Υπηρεσίας που αφορά την εν λόγω παροχή (1 έτος) υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστωθεί από τον τεχνικό έλεγχο ότι το σπάσιμο οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (όπως πτώση, χτύπημα κτλ). Ο πελάτης στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεται το κόστος του ανταλλακτικού (οθόνη ή digitizer) ή/και το κόστος της εργασίας. Η σπασμένη οθόνη ή ο ψηφιοποιητής (“digitizer”) περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Εταιρείας. Δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία: α) σπασίματα ή φθορές σε άλλα μέρη ή εξαρτήματα της Συσκευής (όπως κεντρική πλακέτα, μικρόφωνο, ακουστικό, κάμερα, μπαταρία, υποδοχή φόρτισης, καπάκια, home button, πλήκτρα έντασης, πληκτρολόγιο, κάρτες μνήμης, κάρτες SIM, φορτιστές κλπ) καθώς και β) φθορές που προκλήθηκαν από πτώση υγρών, υγρασία και οξείδωση της Συσκευής.

6. Προιόν Προσωρινής Αντικατάστασης: Το προϊόν προσωρινής αντικατάστασης δεν έχει τεχνικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις και ενδέχεται να έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά χειρισμού και εμφάνισης από την Συσκευή. Ο πελάτης οφείλει να χειρίζεται το προϊόν προσωρινής αντικατάστασης που παραλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του και να το επιστρέφει στην κατάσταση που το παρέλαβε, μαζί με τα αντίστοιχα παρελκόμενα (π.χ. μπαταρία, τροφοδοτικό κλπ.), άλλως, ευθύνεται για κάθε ζημιά/φθορά/απώλεια που τυχόν προκάλεσε, επιβαρυνόμενος το σχετικό κόστος. Η μη επιστροφή του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης από τον ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον απαιτηθεί, είναι παράνομη, αποτελεί δε αδίκημα για το οποίο επισύρονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες. Ο πελάτης ευθύνεται να αποθηκεύσει (backup) και να διαγράψει (delete) τυχόν δεδομένα (data) που κατέγραψε ή προγράμματα (software) που εγκατέστησε σε σκληρό δίσκο ή οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης πριν την επιστροφή του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια ή αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων ή προγραμμάτων μετά την παραλαβή του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης.

7. Η μεταφορά αρχείων από μη λειτουργική Συσκευή σε προϊόν προσωρινής αντικατάστασης, πραγματοποιείται εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και πραγματοποιείται σε καταλόγους (folders) που υποδεικνύει ο πελάτης, αφορά αρχεία multimedia ή MS Office (αρχεία εικόνων, ήχου, video, word, excel κλπ.) ή Tablet applications και εγκατάσταση προγραμμάτων που αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση τους, δεν απαιτούν εξειδίκευση (home use) και η εγκατάστασή τους δεν υπερβαίνει το συνολικό χρόνο παροχής της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια δεδομένων (data) των μαγνητικών ή ψηφιακών μέσων (σκληρός δίσκος κλπ) των οποίων την ευθύνη αποθήκευσης (backup) και φύλαξης φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.

8. Σε κάθε περίπτωση επισκευής της βλάβης ή της σπασμένης οθόνης/ψηφιοποιητή (digitizer) καθώς και σε περίπτωση μερικής ή ολικής αντικατάστασης της Συσκευής με νέα (εφόσον επισκευή δεν είναι δυνατή), η διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας δεν ανανεώνεται αλλά συνεχίζει να ισχύει για το υπόλοιπο εναπομείναν μέχρι τη λήξη της διάστημα.

9. H Υπηρεσία δεν ισχύει για Συσκευή που αγοράσθηκε σε ειδική τιμή (π.χ. β' διαλογής, μεταχειρισμένη, επισκευασμένη κλπ).

10. Ο πελάτης οφείλει, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας, να φυλάσσει την πλήρη εμπορική συσκευασία της Συσκευής και να την παραδίδει στην Εταιρεία, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

11. Η Υπηρεσία είναι της μορφής «walk in», που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πρέπει να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα υπό το εμπορικό σήμα «Public» του δικτύου της Εταιρείας και να παραδώσει προς επισκευή τη Συσκευή. Για τις περιπτώσεις που ο πελάτης δε δύναται να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα Public του δικτύου της Εταιρείας, τότε το πακέτο Υπηρεσίας παρέχεται με παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος με μεταφορέα (courier) χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πελάτη. Για τις νησιωτικές περιοχές και για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (courier) ως δυσπρόσιτες, ο χρόνος επίσκεψης ή παραλαβής και παράδοσης του εξοπλισμού αυξάνεται, χωρίς δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΈΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΠΥ).

Διαδικασία χρήσης της Υπηρεσίας «SAFETY NET SMARTPHONE BROKEN SCREEN» Σε περίπτωση που σπάσει η οθόνη, το digitizer ή έχει βλάβη το Smartphone σας, τηλεφωνήστε : Για Ελλάδα : 8011140000 από σταθερό / 2108181333 από κινητό. Ωράριο Δευ – Παρ: 09:00-21:00, Σαβ: 09:00 – 20:00 Για Κύπρο : 22782542 (για Λευκωσία) 25826926 (για Λεμεσό) 26023030 (για Πάφο) Δηλώστε στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών που θα απαντήσει ότι καλείτε για την υπηρεσία «Safety Net SMARTPHONE BROKEN SCREEN». Αναφέρετε τον Σειριακό Αριθμό Πακέτου Υπηρεσίας (ΣΑΠΥ) που αναγράφεται στην Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.).

Κονσόλες Safety Net

Tablet Safety Net

Desktop Safety Net

Gaming Accessories Safety Net

ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)

 • βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη τoυ Gaming Mouse ή του Gaming Πληκτρολογίου σας
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)
 • Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή
 • Παραλαβή της συσκευής από τον χώρο σας και επιστροφή σε αυτόν ή όπου αλλού σας εξυπηρετεί
 • Απεριόριστες και Δωρεάν Επισκευές μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών βλαβών
 • Όσες φoρές και αν προκύψει βλάβη στην συσκευή σας, εμείς θα σας την επισκευάσουμε
 • Αντικατάσταση με νέο Gaming Mouse ή Gaming Πληκτρολογιο σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής
 • Πανελλαδική κάλυψη

 

Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής της Υπηρεσίας
«SAFETY NET GAMING ACCESSORIES»

1. Το πακέτο υπηρεσίας «Safety Net Gaming Accessories» (εφεξής η «Υπηρεσία») διατίθεται προς πώληση στο δίκτυο καταστημάτων υπό το εμπορικό σήμα «Public» της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») με κάθε αγορά προϊόντος τύπου «Gaming Mouse» ή «Gaming Keyboard» (εφεξής η «Συσκευή»).

2. Διάρκεια:Η Υπηρεσία ισχύει για τρια (3) έτη από την ημερομηνίας αγοράς της για βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής.
Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει το νόμιμο πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) της Συσκευής και της Υπηρεσίας καθώς και την Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.) που έλαβε από την Εταιρεία κατά την αγορά.

3. Ειδικοί όροι βλαβών: Στις περιπτώσεις που, έπειτα από τεχνικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η βλάβη που αφορά τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής προκλήθηκε από: α) υπαιτιότητα του Πελάτη (κακή χρήση), ή β) από επισκευή/απόπειρα επισκευής ή αναβάθμισης από μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή/προμηθευτή τεχνικό ή γ) από χρήση/εγκατάσταση προγραμμάτων ιών υπολογιστών και γενικά εξαιτίας χρήσης/εγκατάστασης λογισμικού (software, firmware) ή δ) από φυσικά αίτια (όπως κεραυνούς, πλημμύρες, φωτιές κλπ.) ή ε) από πτώση και αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή στ) από φυσιολογικές φθορές ή ζ) από την μη τήρηση των οδηγιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της Συσκευής ή η) από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών, της εργασίας και των μεταφορικών της Εταιρείας. Δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία βλάβες σε: α) περιφερειακά μέρη ή συσκευές που τυχόν συνδέονται με την Συσκευή και τα οποία δεν συνιστούν κεντρικό εξάρτημα της βασικής μονάδας β) μέσα αναπαραγωγής (όπως CD, DVD, BLUE RAY κλπ.), γ) εξαρτήματα (όπως τροφοδοτικά «ac adaptors», καλώδια σύνδεσης, χειριστήρια, κάρτες μνήμης, κασέτες). Επιπλέον, από την Υπηρεσία δεν καλύπτεται Συσκευή στην οποία σειριακός αριθμός (S/N,ΙΜΕΙ) έχει καταστραφεί, ξεκολληθεί, ή παραποιηθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με το κόστος επισκευής της Συσκευής ή σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να αντικαταστήσει τη Συσκευή με νέα (καινούργια ή ανακατασκευασμένη) και σε κάθε περίπτωση όχι υποδεέστερων χαρακτηριστικών από την αρχική.

4. Σε περίπτωση που κατά τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί, πέραν της με το παρόν καλυπτόμενης, επιπλέον (μη καλυπτόμενη) βλάβη ή/και ζημιά, η επιδιόρθωση της οποίας καθίσταται ωστόσο αναγκαία στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής για τη Συσκευή, ο πελάτης θα επιβαρύνεται το επιπλέον κόστος που ορίζει η επίσημη αντιπροσωπεία, άλλως, η Συσκευή θα επιστρέφεται μη επισκευασμένη στον πελάτη ακόμα και ως προς το μέρος της βλάβης που καλύπτεται από τους παρόντες όρους.

5. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων (data) των μαγνητικών ή ψηφιακών μέσων (σκληρός δίσκος, δίσκοι DVD, κασέτες, κάρτες μνήμης κλπ) των οποίων την ευθύνη αποθήκευσης (backup) και φύλαξης φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.

6. Σε κάθε περίπτωση επισκευής της βλάβης καθώς και σε περίπτωση μερικής ή ολικής αντικατάστασης της Συσκευής με νέα (εφόσον επισκευή δεν είναι δυνατή), η διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας δεν ανανεώνεται αλλά συνεχίζει να ισχύει για το υπόλοιπο εναπομείναν μέχρι τη λήξη της διάστημα.

7. H Υπηρεσία δεν ισχύει για Συσκευή που αγοράσθηκε σε ειδική τιμή (π.χ. β' διαλογής, μεταχειρισμένη, επισκευασμένη, εκθεσιακή κλπ).

8. Ο πελάτης οφείλει, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας, να φυλάσσει την πλήρη εμπορική συσκευασία της Συσκευής και να την παραδίδει στην Εταιρεία, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

9. Η Υπηρεσία είναι της μορφής «walk in», που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πρέπει να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα υπό το εμπορικό σήμα «Public» του δικτύου της Εταιρείας και να παραδώσει προς επισκευή τη Συσκευή. Για τις περιπτώσεις που ο πελάτης δε δύναται να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα Public του δικτύου της Εταιρείας, τότε το πακέτο Υπηρεσίας παρέχεται με δωρεάν παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος με μεταφορέα (courier) και χωρις οικονομική επιβάρυνση του πελάτη. Για τις νησιωτικές περιοχές και για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (courier) ως δυσπρόσιτες, ο χρόνος επίσκεψης ή παραλαβής και παράδοσης του εξοπλισμού αυξάνεται, χωρίς δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΈΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΠΥ).

Διαδικασία χρήσης της Υπηρεσίας «SAFETY NET Gaming Accessories» Σε περίπτωση βλάβης, στον Gaming Mouse ή το Gaming πληκτρολόγιό σας, τηλεφωνήστε :Για Ελλάδα : 8011140000 από σταθερό / 2108181333 από κινητό. Ωράριο Δευ – Παρ: 09:00-21:00, Σαβ: 09:00 – 20:00 Για Κύπρο : 22782542 (για Λευκωσία) / 25826926 (για Λεμεσό) / 26023030 (για Πάφο)
Δηλώστε στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών που θα απαντήσει ότι καλείτε για την υπηρεσία «SAFETY NET Gaming Accessories».
Αναφέρετε τον Σειριακό Αριθμό Πακέτου Υπηρεσίας (ΣΑΠΥ) που αναγράφεται στην Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.).

Κινητά Απλής Χρήσης Safety Net

ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)

 • βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του κινητού απλής χρήσης
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)
 • Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή
 • Παραλαβή της συσκευής από το χώρο σας και επιστροφή στο χώρο σας ή όπου αλλού σας εξυπηρετεί.
 • Απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας σας
 • Ο τεχνικός θα φροντίσει να μεταφέρει τα αρχεία δεδομένων σας καθώς και να εγκαταστήσει τα βασικά πακέτα λογισμικού που διαθέτετε στο Feature Phoneσε ασφαλές μέσο
 • Απεριόριστες και Δωρεάν Επισκευές μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών βλαβών
 • Όσες φoρές και αν προκύψει βλάβη στο Feature Phone, εμείς θα σας το επισκευάσουμε
 • Πανελλαδική κάλυψη

 

Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής της Υπηρεσίας
«SAFETY NET FEATURE PHONE »

1. Το πακέτο υπηρεσίας «Safety Net Feature Phone» (εφεξής η «Υπηρεσία») διατίθεται προς πώληση στο δίκτυο καταστημάτων υπό το εμπορικό σήμα «Public» της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») με κάθε αγορά προϊόντος τύπου «Feature Phone» (εφεξής η «Συσκευή»). Ως Feature Phone ορίζεται κάθε συσκευή κινητής απλής χρήσης με πλήκτρα σε αντιδιαστολή με τα Smart Phones που είναι τα κινητά αφής που καλύπτονται από άλλη υπηρεσία.

2. Διάρκεια: Η Υπηρεσία ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνίας αγοράς της για βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής.

3. Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει το νόμιμο πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) της Συσκευής και της Υπηρεσίας καθώς και την Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.) που έλαβε από την Εταιρεία κατά την αγορά.

4. Ειδικοί όροι βλαβών: Στις περιπτώσεις που, έπειτα από τεχνικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η βλάβη που αφορά τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής προκλήθηκε από: α) υπαιτιότητα ή κακή χρήση του Πελάτη (όπως ενδεικτικά: σπασίματα ή φθορές σε βάση φόρτισης, οθόνη, κεντρική πλακέτα, μικρόφωνο, ακουστικό, κάμερα, μπαταρία, υποδοχή φόρτισης, καπάκια, home button, πλήκτρα έντασης, πληκτρολόγιο, κάρτες μνήμης, κάρτες SIM, φορτιστές κλπ καθώς και φθορές που προκλήθηκαν από πτώση υγρών, υγρασία και οξείδωση) ή β) από επισκευή/απόπειρα επισκευής ή αναβάθμισης από μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή/προμηθευτή τεχνικό ή γ) από χρήση/εγκατάσταση προγραμμάτων ιών υπολογιστών και γενικά εξαιτίας χρήσης/εγκατάστασης λογισμικού (software, firmware) ή δ) από φυσικά αίτια (όπως κεραυνούς, πλημμύρες, φωτιές κλπ.) ή ε) από πτώση και αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή στ) από φυσιολογικές φθορές ή ζ) από την μη τήρηση των οδηγιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της Συσκευής ή η) από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών, της εργασίας και των μεταφορικών της Εταιρείας. Δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία βλάβες σε: περιφερειακά μέρη ή συσκευές που τυχόν συνδέονται με την Συσκευή (πχ. υπολογιστές, hands free, blue tooth, dock stations, κάρτες μνήμης, κάρτες Sim κλπ). Για τις μπαταρίες και τα τροφοδοτικά (ac adaptors) ισχύει μόνο η εμπορική εγγύηση του. Επιπλέον, από την Υπηρεσία δεν καλύπτεται Συσκευή στην οποία σειριακός αριθμός (S/N, ΙΜΕΙ) έχει καταστραφεί, ξεκολληθεί, ή παραποιηθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με το κόστος επισκευής της Συσκευής ή σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να αντικαταστήσει τη Συσκευή με νέα (καινούργια ή ανακατασκευασμένη) και σε κάθε περίπτωση όχι υποδεέστερων χαρακτηριστικών από την αρχική. Η ύπαρξη καταστραμμένων (καμένων) Pixels δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη ελαττωματικό προϊόν, εξαρτάται από την εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου θα ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι της εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή. Σε περίπτωση που κατά τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί, πέραν της με το παρόν καλυπτόμενης, επιπλέον (μη καλυπτόμενη) βλάβη ή/και ζημιά, η επιδιόρθωση της οποίας καθίσταται ωστόσο αναγκαία στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής για τη Συσκευή, ο πελάτης θα επιβαρύνεται το επιπλέον κόστος που ορίζει η επίσημη αντιπροσωπεία, άλλως, η Συσκευή θα επιστρέφεται μη επισκευασμένη στον πελάτη ακόμα και ως προς το μέρος της βλάβης που καλύπτεται από τους παρόντες όρους.

5. Η μεταφορά αρχείων από μη λειτουργική Συσκευή σε προϊόν προσωρινής αντικατάστασης, πραγματοποιείται εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και πραγματοποιείται σε καταλόγους (folders) που υποδεικνύει ο πελάτης, αφορά αρχεία multimedia ή MS Office (αρχεία εικόνων, ήχου, video, word, excel κλπ.) ή Tablet applications και εγκατάσταση προγραμμάτων που αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση τους, δεν απαιτούν εξειδίκευση (home use) και η εγκατάστασή τους δεν υπερβαίνει το συνολικό χρόνο παροχής της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια δεδομένων (data) των μαγνητικών ή ψηφιακών μέσων (σκληρός δίσκος κλπ) των οποίων την ευθύνη αποθήκευσης (backup) και φύλαξης φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.

6. Σε κάθε περίπτωση επισκευής της βλάβης καθώς και σε περίπτωση μερικής ή ολικής αντικατάστασης της Συσκευής με νέα (εφόσον επισκευή δεν είναι δυνατή), η διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας δεν ανανεώνεται αλλά συνεχίζει να ισχύει για το υπόλοιπο εναπομείναν μέχρι τη λήξη της διάστημα.

7. H Υπηρεσία δεν ισχύει για Συσκευή που αγοράσθηκε σε ειδική τιμή (π.χ. β' διαλογής, μεταχειρισμένη, επισκευασμένη κλπ).

8. Ο πελάτης οφείλει, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας, να φυλάσσει την πλήρη εμπορική συσκευασία της Συσκευής και να την παραδίδει στην Εταιρεία, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

9. Η Υπηρεσία είναι της μορφής «walk in», που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πρέπει να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα υπό το εμπορικό σήμα «Public» του δικτύου της Εταιρείας και να παραδώσει προς επισκευή τη Συσκευή. Για τις περιπτώσεις που ο πελάτης δε δύναται να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα Public του δικτύου της Εταιρείας, τότε το πακέτο Υπηρεσίας παρέχεται με παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος με μεταφορέα (courier) χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πελάτη. Για τις νησιωτικές περιοχές και για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (courier) ως δυσπρόσιτες, ο χρόνος επίσκεψης ή παραλαβής και παράδοσης του εξοπλισμού αυξάνεται, χωρίς δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΈΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΠΥ).

Διαδικασία χρήσης της Υπηρεσίας «SAFETY NET FEATURE PHONE» Σε περίπτωση που σπάσει η οθόνη, το digitizer ή έχει βλάβη το Feature Phone σας, τηλεφωνήστε :Για Ελλάδα : 8011140000 από σταθερό / 2108181333 από κινητό. Ωράριο Δευ – Παρ: 09:00-21:00, Σαβ: 09:00 – 20:00 Για Κύπρο : 22782542 (για Λευκωσία) / 25826926 (για Λεμεσό) / 26023030 (για Πάφο)
Δηλώστε στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών που θα απαντήσει ότι καλείτε για την υπηρεσία «Safety Net FEATURE PHONE».
Αναφέρετε τον Σειριακό Αριθμό Πακέτου Υπηρεσίας (ΣΑΠΥ) που αναγράφεται στην Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.).

Cameras Safety Net

Εκτυπωτές Safety Net

Monitors Safety Net

Σταθερά Τηλέφωνα Safety Net

Τηλεοράσεις Safety Net

Laptop Safety Net

ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)

 • βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook
 • σπάσιμο οθόνης του Notebook
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω)
 • Δωρεάν & Γρήγορες Επισκέψεις
 • Παραλαβή του Notebook από το χώρο σας και επιστροφή στο χώρο σας ή όπου αλλού σας εξυπηρετεί
 • Παροχή Προϊόντος Αντικατάστασης
 • Παραδίδεται στο χώρο σας προϊόν προσωρινής αντικατάστασης για όσο χρόνο επισκευάζεται η δική σας συσκευή
 • Απεριόριστες και Δωρεάν Επισκευές μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών βλαβών
 • Όσες φoρές και αν προκύψει βλάβη στο Notebook, εμείς θα σας το επισκευάσουμε
 • Επισκευή έπειτα από σπάσιμο οθόνης για μια (1) μόνο φορά
 • Αντικατάσταση με νέο Notebook σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής
 • Πανελλαδική κάλυψη

 

Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής της Υπηρεσίας
«SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN»

1. Το πακέτο υπηρεσίας «Safety Net Notebook Broken Screen» (εφεξής η «Υπηρεσία») διατίθεται προς πώληση στο δίκτυο καταστημάτων υπό το εμπορικό σήμα «Public» της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») με κάθε αγορά προϊόντος τύπου «Notebook» (εφεξής η «Συσκευή»).

2. Διάρκεια: Η Υπηρεσία ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνίας αγοράς της για βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής και για ένα (1) έτος από την ημερομηνίας αγοράς της για σπάσιμο οθόνης της Συσκευής.
Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει το νόμιμο πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) της Συσκευής και της Υπηρεσίας καθώς και την Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.) που έλαβε από την Εταιρεία κατά την αγορά.

3. Ειδικοί όροι βλαβών: Στις περιπτώσεις που, έπειτα από τεχνικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η βλάβη που αφορά τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη της Συσκευής προκλήθηκε από: α) υπαιτιότητα του Πελάτη (κακή χρήση), ή β) από επισκευή/απόπειρα επισκευής ή αναβάθμισης από μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή/προμηθευτή τεχνικό ή γ) από χρήση/εγκατάσταση προγραμμάτων ιών υπολογιστών και γενικά εξαιτίας χρήσης/εγκατάστασης λογισμικού (software, firmware) ή δ) από φυσικά αίτια (όπως κεραυνούς, πλημμύρες, φωτιές κλπ.) ή ε) από πτώση και αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή στ) από φυσιολογικές φθορές ή ζ) από την μη τήρηση των οδηγιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της Συσκευής ή η) από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών, της εργασίας και των μεταφορικών της Εταιρείας. Δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία βλάβες σε: α) περιφερειακά μέρη ή συσκευές που τυχόν συνδέονται με την Συσκευή, δηλαδή τμήμα του εξοπλισμού που δεν συνιστά κεντρικό εξάρτημα της βασικής μονάδας του συστήματος (όπως εκτυπωτής, scanner, κλπ), β) αναλώσιμα (όπως μελάνια, χαρτιά κλπ) ή μέσα αναπαραγωγής (όπως CD, DVD κλπ.) και γ) εξαρτήματα (όπως μπαταρίες και τροφοδοτικά ‘ac adaptors’) για τα οποία ισχύει μόνο η εγγύηση του Κατασκευαστή. Επιπλέον, από την Υπηρεσία δεν καλύπτεται Συσκευή στην οποία σειριακός αριθμός (S/N, ΙΜΕΙ) έχει καταστραφεί, ξεκολληθεί, ή παραποιηθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με το κόστος επισκευής της Συσκευής ή σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να αντικαταστήσει τη Συσκευή με νέα (καινούργια ή ανακατασκευασμένη) και σε κάθε περίπτωση όχι υποδεέστερων χαρακτηριστικών από την αρχική. Η ύπαρξη καταστραμμένων (καμένων) Pixels δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη ελαττωματικό προϊόν, εξαρτάται από την εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου θα ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι της εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή. Σε περίπτωση που κατά τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί, πέραν της με το παρόν καλυπτόμενης, επιπλέον (μη καλυπτόμενη) βλάβη ή/και ζημιά, η επιδιόρθωση της οποίας καθίσταται ωστόσο αναγκαία στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής για τη Συσκευή, ο πελάτης θα επιβαρύνεται το επιπλέον κόστος που ορίζει η επίσημη αντιπροσωπεία, άλλως, η Συσκευή θα επιστρέφεται μη επισκευασμένη στον πελάτη ακόμα και ως προς το μέρος της βλάβης που καλύπτεται από τους παρόντες όρους.

4. Ειδικοί όροι σπασίματος οθόνης: Η Υπηρεσία καλύπτει σπάσιμο οθόνης για μία (1) μόνο φορά μέσα στην περίοδο ισχύος της Υπηρεσίας που αφορά την εν λόγω παροχή (1 έτος) υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστωθεί από τον τεχνικό έλεγχο ότι το σπάσιμο οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (όπως πτώση, χτύπημα κτλ). Ο πελάτης στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεται το κόστος του ανταλλακτικού (οθόνη) ή/και το κόστος της εργασίας. Η σπασμένη οθόνη περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Εταιρείας. Δεν καλύπτονται από την Υπηρεσία α) σπασίματα ή φθορές σε άλλα μέρη ή εξαρτήματα της Συσκευής (όπως κεντρική πλακέτα, μικρόφωνο, ακουστικό, κάμερα, μπαταρία, υποδοχή φόρτισης, καπάκια, home button, πλήκτρα έντασης, πληκτρολόγιο, κάρτες μνήμης, κάρτες SIM, φορτιστές κλπ) καθώς και β) φθορές που προκλήθηκαν από πτώση υγρών, υγρασία και οξείδωση της Συσκευής.

5. Προιόν Προσωρινής Αντικατάστασης: Το προϊόν προσωρινής αντικατάστασης δεν έχει τεχνικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις και ενδέχεται να έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά χειρισμού και εμφάνισης από την Συσκευή. Ο πελάτης οφείλει να χειρίζεται το προϊόν προσωρινής αντικατάστασης που παραλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του και να το επιστρέφει στην κατάσταση που το παρέλαβε, μαζί με τα αντίστοιχα παρελκόμενα (π.χ. μπαταρία, τροφοδοτικό κλπ.), άλλως, ευθύνεται για κάθε ζημιά/φθορά/απώλεια που τυχόν προκάλεσε, επιβαρυνόμενος το σχετικό κόστος. Η μη επιστροφή του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης από τον ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον απαιτηθεί, είναι παράνομη, αποτελεί δε αδίκημα για το οποίο επισύρονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες. Ο πελάτης ευθύνεται να αποθηκεύσει (backup) και να διαγράψει (delete) τυχόν δεδομένα (data) που κατέγραψε ή προγράμματα (software) που εγκατέστησε σε σκληρό δίσκο ή οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης πριν την επιστροφή του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια ή αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων ή προγραμμάτων μετά την παραλαβή του προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης.

6. Η μεταφορά αρχείων από μη λειτουργική Συσκευή σε προϊόν προσωρινής αντικατάστασης, πραγματοποιείται εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και πραγματοποιείται σε καταλόγους (folders) που υποδεικνύει ο πελάτης, αφορά αρχεία multimedia ή MS Office (αρχεία εικόνων, ήχου, video, word, excel κλπ.) ή Tablet applications και εγκατάσταση προγραμμάτων που αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση τους, δεν απαιτούν εξειδίκευση (home use) και η εγκατάστασή τους δεν υπερβαίνει το συνολικό χρόνο παροχής της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια δεδομένων (data) των μαγνητικών ή ψηφιακών μέσων (σκληρός δίσκος κλπ) των οποίων την ευθύνη αποθήκευσης (backup) και φύλαξης φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.

7. Σε κάθε περίπτωση επισκευής της βλάβης ή της σπασμένης οθόνης καθώς και σε περίπτωση μερικής ή ολικής αντικατάστασης της Συσκευής με νέα (εφόσον επισκευή δεν είναι δυνατή), η διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας δεν ανανεώνεται αλλά συνεχίζει να ισχύει για το υπόλοιπο εναπομείναν μέχρι τη λήξη της διάστημα.

8. H Υπηρεσία δεν ισχύει για Συσκευή που αγοράσθηκε σε ειδική τιμή (π.χ. β' διαλογής, μεταχειρισμένη, επισκευασμένη κλπ).

9. Ο πελάτης οφείλει, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας, να φυλάσσει την πλήρη εμπορική συσκευασία της Συσκευής και να την παραδίδει στην Εταιρεία, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

10. Η Υπηρεσία παρέχει δωρεάν επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που βρίσκονται εντός ακτίνας είκοσι (20) χιλιομέτρων από οποιοδήποτε κατάστημα υπό το εμπορικό σήμα «Public»του δικτύου της Εταιρείας και αναλόγως πάντα με την δυνατότητα εξυπηρέτησης του καταστήματος. Για χώρους πελατών που ευρίσκονται εκτός των ως άνω καλυπτόμενων περιοχών ή μη δυνατότητας εξυπηρέτησης με αποστολή τεχνικού από το κατάστημα, η Υπηρεσία παρέχεται με παραλαβή και επιστροφή της Συσκευής μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Για τις νησιωτικές περιοχές και για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ως δυσπρόσιτες, ο χρόνος επίσκεψης ή παραλαβής και παράδοσης του εξοπλισμού αυξάνεται, χωρίς δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού.

11. Η Υπηρεσία είναι της μορφής «walk in», που σημαίνει ότι ο πελάτης δύναται να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα υπό το εμπορικό σήμα «Public» του δικτύου της Εταιρείας και να παραδώσει προς επισκευή τη Συσκευή.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΈΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΠΥ).

Διαδικασία χρήσης της Υπηρεσίας «SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN» Σε περίπτωση που σπάσει η οθόνη ή έχει βλάβη τo Notebook σας, τηλεφωνήστε :Για Ελλάδα : 8011140000 από σταθερό / 2108181333 από κινητό. Ωράριο Δευ – Παρ: 09:00-21:00, Σαβ: 09:00 – 20:00 Για Κύπρο : 22782542 (για Λευκωσία) / 25826926 (για Λεμεσό) / 26023030 (για Πάφο)
Δηλώστε στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών που θα απαντήσει ότι καλείτε για την υπηρεσία «SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN».
Αναφέρετε τον Σειριακό Αριθμό Πακέτου Υπηρεσίας (ΣΑΠΥ) που αναγράφεται στην Καρτέλα Υπηρεσίας (Κ.Υ.).