Όροι Go4More πόντους σε Smartwatches και E-Scooters!

1. Η ενέργεια διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος go4more (εφεξής το «Πρόγραμμα») και ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη του Προγράμματος και μόνο για αγορές προϊόντων στις κατηγορίες Smartwatches & E-scoοters αξίας €99 και άνω, που θα πραγματοποιηθούν από 09 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου 2020 στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.public.gr
2. Στην ενέργεια δεν συμμετέχουν
οι συναλλαγές μέσω του Public Marketplace
οι αγορές των παραπάνω προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ενέργειας και αφορούν παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη αυτής
οι αγορές smartwaches που φέρουν το brand name  της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο Apple
3. Κατά το χρονικό διάστημα της ενέργειας, τα Μέλη του Προγράμματος που θα πραγματοποιήσουν αγορές σε Smartwatches & E-scoοters αξίας €99 και άνω, στην εν λόγω επιχείρηση, θα επιβραβευθούν με το 30% της αξίας των αγορών τους σε πόντους go4more (1€=120 πόντοι).
4. Οι  συναλλαγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς που ορίζεται στον όρο 1, και εξ’ ολοκλήρου με χρήση καρτών της Εθνικής Τράπεζας.
5. Σε περίπτωση που στην ίδια συναλλαγή συμπεριλαμβάνονται και άλλα προϊόντα εκτός των κατηγοριών προϊόντων, όπως αυτές έχουν οριστεί στον όρο 1, οι επιπρόσθετοι πόντοι θα αποδοθούν μόνο για την αξία των προϊόντων των εν λόγω κατηγοριών
6. Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός go4more πόντων που μπορεί να συλλέξει το Μέλος, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τους επιπρόσθετους go4more πόντους που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.
7. Οι συλλεχθέντες πόντοι από την αγορά των προαναφερθέντων προϊόντων μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος.
8. Απόδοση πόντων:
Για συναλλαγές με εφάπαξ καταβολή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής) θα αποδίδονται στο Μέλος έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής. Οι επιπλέον πόντοι, που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Smartwatches & E-scoοters αξίας €99 και άνω που συμμετέχει στην ενέργεια, (ήτοι 116 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 14/01/2021, βάσει αρχείου που θα αποστείλει η επιχείρηση με τους πελάτες που δικαιούνται την επιβράβευση.
Ενδεικτικό παράδειγμα: Για συναλλαγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα Public στις 10/12/2020 συνολικής αξίας €300, στην οποία περιλαμβάνεται Smartwatch αξίας €200, το Μέλος του προγράμματος, θα επιβραβευθεί ως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής, με 1.200 go4more πόντους. Στις 14/01/2021, το Μέλος θα επιβραβευθεί με επιπλέον 116 πόντους για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής που αφορά το Smartwatch αξίας €200. Συνεπώς, στις 14/01/2021 θα λάβει 23.200 go4more πόντους.
Για συναλλαγές με δόσεις, οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής) θα αποδίδονται στο Μέλος την στιγμή της χρέωσης της 1ης δόσης, στην κάρτα του Μέλους. Οι επιπλέον πόντοι που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Smartwatches & E-scoοters αξίας €99 και άνω που συμμετέχει στην ενέργεια (ήτοι 116 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 14/01/2020, βάσει αρχείου που θα αποστείλει η επιχείρηση με τους πελάτες που δικαιούνται την επιβράβευση.
Για συναλλαγές με εφάπαξ καταβολή, κατά τη στιγμή διενέργειας της συναλλαγής, θα αποδίδονται οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος  (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής). Οι επιπλέον πόντοι (ήτοι 116 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Smartwatches & E-scoοters αξίας €99 και άνω που συμμετέχουν στην ενέργεια, θα αποδοθούν στις 14/01/2021, βάσει αρχείου που θα αποστείλει η επιχείρηση με τους πελάτες που δικαιούνται την επιβράβευση.
8. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος ή/και ακύρωσης της συναλλαγής οι βασικοί πόντοι αντιλογίζονται και οι επιπλέον πόντοι δε θα αποδοθούν ή θα αντιλογισθούν στην περίπτωση που έχουν ήδη αποδοθεί
9. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος.