LG NanoCell TV με δωρεάν Cosmote TV συνδρομή

`

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“2020 LG NANOCELL TVs –6 ή 9 μήνες δωρεάν συνδρομή στα Νέα COSMOTE TV Mini Packs”

 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε» που εδρεύει στο Δέλτα Παλαιού Φαλήρου Αττικής επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1, 175 01, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999864804, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, αρ. ΓΕΜΗ 123348301000 (εφεξής η «LG» ή η «Διοργανώτρια») διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 99, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι Αττικής με Α.Φ.Μ 094019245, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΓΕΜΗ 001037501000 (εφεξής ο «ΟΤΕ»), προωθητική ενέργεια με τίτλο “2020 LG TV – 6 ή 9 μήνες δωρεάν συνδρομή στα Νέα COSMOTE TV Mini Packs ” (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «Οι Όροι») οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.lg.com/gr/promo  (εφεξής το «Site»).

 

1.Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας

 

Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει για αγορές των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω μοντέλων της κατηγορίας προϊόντων LG NanoCell TVs:

 

86NANO916NA

75NANO996NA

75NANO916NA

65NANO996NA

65NANO956NA

65NANO916NA

65NANO866NA

65NANO816NA

55NANO956NA

55NANO916NA

55NANO866NA

55NANO816NA

 

(εφεξής το «Προϊόν»), από τα συμμετέχοντα φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που αναφέρονται στο τέλος των παρόντων Όρων και οι οποίες αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός του διαστήματος από 13/12/2020 έως και 31/12/2020 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή/και του αριθμού των Δώρων.

 

Θα διατεθούν εννιακόσια (900) Δώρα βάσει σειράς προτεραιότητας της Αίτησης Συμμετοχής.

 

Στις περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εντός της Διάρκειας Αγορών βάσει αποδεικτικού παραγγελίας των καταστημάτων, αλλά το παραστατικό αγοράς εκδόθηκε μετά τη λήξη της Διάρκειας Αγορών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραγγελίας για τη συμμετοχή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Αγορών.

 

Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να συμμετάσχουν μόνο καταναλωτές, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

 

 1. Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

 

Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μπορούν να αποκτήσουν, εφόσον το επιθυμούν, μία 6μηνη ή 9μηνη (αναλόγως του μοντέλου αγοράς τους) δωρεάν συνδρομή στο COSMOTE TV Sports & Greek OTT Mini Pack ή στο COSMOTE TV Cinema & Greek & Kids OTT Mini Pack (εφεξής «το Δώρο» ή «η Υπηρεσία») και συγκεκριμένα μπορούν να αποκτήσουν:

 

- μία 6μηνη δωρεάν συνδρομή στο COSMOTE TV Sports & Greek OTT Mini Pack ή στο COSMOTE TV Cinema & Greek & Kids OTT Mini Pack με την αγορά ενός εκ των μοντέλων 65NANO916NA, 65NANO866NA, 65NANO816NA, 55NANO956NA, 55NANO916NA, 55NANO866NA, 55NANO816NA ή

 

- μία 9μηνη δωρεάν συνδρομή στο COSMOTE TV Sports & Greek OTT Mini Pack ή στο COSMOTE TV Cinema & Greek & Kids Mini Pack με την αγορά ενός εκ των μοντέλων, 86NANO916NA, 75NANO996NA, 75NANO916NA, , 65NANO996NA, 65NANO956NA,

 

ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής:

Για να διεκδικήσει ο Δικαιούχος το Δώρο που του αντιστοιχεί, θα πρέπει κατόπιν της ολοκλήρωσης της αγοράς του εντός της Διάρκειας Αγορών:

 1. A) Να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της LG στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 801 11 200900 (από σταθερό)* και 2104800564 (από κινητό)* από 13/12/2020 και το αργότερο μέχρι 10/01/2021 (εφεξής Διάρκεια Συμμετοχής) και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραλαβή του Δώρου:

 

Προσωπικά Στοιχεία: Oνοματεπώνυμo, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικός Κωδικός,

 

Λοιπά Στοιχεία Αγοράς: Κωδικός Προϊόντος, Σειριακός Αριθμός Προϊόντος, Α/Α Απόδειξης αγοράς, Ημερομηνίας αγοράς του Προϊόντος. Το φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς θα πρέπει να σταλεί επιπλέον στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email.

 

Β) Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και δεν έχει αποδοθεί ο μέγιστος αριθμός Δώρων, ο συμμετέχων θα κληθεί από το τηλεφωνικό κέντρο της COSMOTE εντός 10 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί στα στοιχεία του, το πακέτο COSMOTE TV OTT Mini Pack της επιλογής του, για 6 ή 9 μήνες δωρεάν. Ρητά αναφέρεται ότι η έναρξη της Προωθητικής Περιόδου ξεκινάει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας από τον ΟΤΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της LG στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 801 11 200900 (από σταθερό)* και 2104800564 (από κινητό)* από Δευτέρα -Παρασκευή, 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:00-15:00.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πακέτα COSMOTE TV OTT Mini Pack οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί  τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE  στο 13888 , όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

 1. Δώρo και χρήση της συνδρομής μετά το 6μηνο ή 9μηνο (αναλόγως του αγορασθέντος μοντέλου Προϊόντος)

 

 

Οι Δικαιούχοι με την αποδοχή του Δώρου αποδέχονται να γίνουν δωρεάν συνδρομητές της Υπηρεσίας (εφεξής «Συνδρομητές»). Η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται σε ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις του ΟΤΕ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες //www.cosmotetv.gr και //www.cosmote.gr, και τους οποίους οι Συνδρομητές θα πρέπει να αποδεχθούν. Σε περίπτωση που κάποιος Δικαιούχος- Συνδρομητής του Δώρου προβαίνει σε χρήση της COSMΟΤΕ TV, κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον συγκεκριμένο Δικαιούχο.

 

Η Υπηρεσία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmotetvott.gr ή της εφαρμογής COSMOTE TV (σε tablet, smartphone ή Smart TV). Για την λειτουργία της Υπηρεσίας είναι απαραίτητη η χρήση Internet μέσω xDSL/ Fiber σύνδεσης οποιουδήποτε παρόχου ή/και μέσω σύνδεσης internet κινητής τηλεφωνίας, το κόστος της οποίας βαρύνει τους Συνδρομητές.

Ο Συνδρομητής θα πρέπει να διαθέτει ή να δημιουργήσει ένα COSMOTE ID (username & password) κατά την διαδικασία της παραγγελίας στην COSMOTE, το οποίο θα χρησιμοποιεί για την σύνδεσή του στην Υπηρεσία μετά την ενεργοποίηση της. Για τη δημιουργία COSMOTE ID, οι Συνδρομητές καλούνται να επισκεφθούν τον  διαδικτυακό τόπο https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/oroi-my-cosmote.pdf.

 

Ο Συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία σε πέντε (5) συσκευές (smartphone, tablet, Smart TV ή ηλεκτρονικό υπολογιστή) με θέαση του οπτικοακουστικού περιεχομένου σε μία (1) συσκευή.

Για την υποστήριξη της Υπηρεσίας κάθε συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες ανακοινώνονται στους διαδικτυακούς τόπους www.cosmote.gr και www.cosmotetv.gr. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας από συσκευές Αndroid ή Αpple στις οποίες ο χρήστης έχει αποκτήσει πλήρη ή μερική πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα, στα αρχεία και στην παραμετροποίηση της συσκευής (γνωστό ως root ή jailbreak). Σημειώνεται ότι το ίδιο ενδέχεται να ισχύει και στην περίπτωση που ο κατασκευαστής της συσκευής παρέχει εξ αρχής ανάλογα δικαιώματα.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι για την χρήση της Υπηρεσίας γίνεται σύνδεσή της με τα στοιχεία του COSMOTE ID.

Χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να γίνει μέσω της πρόσβασης στο Internet που παρέχεται από xDSL/Fiber οποιουδήποτε παρόχου ή μέσω της/ων σύνδεσης/ων κινητής τηλεφωνίας οποιουδήποτε παρόχου, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων (internet). Η χρέωση των δεδομένων για χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου και βαρύνει τους Συνδρομητές. Για τη χρήση της Υπηρεσίας ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε παρόχου δικτύου ή παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

O Συνδρομητής δικαιούται να πραγματοποιήσει αλλαγή της συσκευής θέασης σύμφωνα με τους όρους που ανακοινώνονται στους διαδικτυακούς τόπους www.cosmote.gr και www.cosmotetv.gr. Επίσης δύναται να δημιουργεί υπο-λογαριασμούς με κωδικούς για μέλη της οικογένειάς του προκειμένου να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία (Χρήστες), ορίζοντας συγκεκριμένα δικαιώματα σε αυτούς, όπως γονικό έλεγχο, κλείδωμα καναλιών κτλ.

 

Δεν θα υπάρξει χρέωση κατά τη διάρκεια της δωρεάν 6μηνης ή 9μηνης συνδρομής (η "Προωθητική Περίοδος"). Οι Δικαιούχοι θα επιβαρυνθούν για ενεργοποίηση τυχόν πρόσθετων πακέτων (mini packs) ή χρήση πρόσθετων υπηρεσιών COSMΟΤΕ TV (π.χ. Movies Club), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο της Προωθητικής ενέργειας. Κάθε επιπλέον ποσό θα τιμολογείται προς τον Συνδρομητή και θα καταβάλλεται απευθείας στον ΟΤΕ, σύμφωνα με τους όρους και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν μη καταβολή στον ΟΤΕ τυχόν επιπλέον ποσού από τους Δικαιούχους του Δώρου.

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ COSMOTE TV ΟΤΤ Mini Pack ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ, ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙAΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 24,11€ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ COSMOTE TV Sports & Greek OTT Mini Pack Ή ΣΤΑ 13,21€ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ COSMOTE TV Cinema & Greek & Kids OTT Mini Pack , ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΟΤΙ Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑ ΛΗΞΕΙ Η ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ Η ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί τη διατήρηση της υπηρεσίας μετά τη λήξη της δωρεάν περιόδου θα πρέπει να ζητήσει τον τερματισμό της καλώντας στο 13888 ή πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα COSMOTE/ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η αίτηση για την ενεργοποίηση της 6μηνης ή 9μηνης δωρεάν συνδρομής COSMOTE TV OTT που θα επιλέξουν οι Δικαιούχοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Διαδικασίας Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 24/01/2021.

 1. Ευθύνη Συμετεχόντων για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων τους:

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή παροχή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν αποστείλει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 3 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του, όσον αφορά την Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων/στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

 

 1. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα: Oνοματεπώνυμo, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικός Κωδικός], καθώς και των λοιπών στοιχείων αγοράς, τα οποία θα συσχετίζονται με τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα: Κωδικός Προϊόντος, Σειριακός Αριθμός Προϊόντος, Α/Α Απόδειξης αγοράς, Ημερομηνίας αγοράς του Προϊόντος], σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια, αποκλειστικά για το σκοπό συμμετοχής και πραγματοποίησης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, εκτός αν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.lg.com/gr/privacy, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή ή σε συμφωνία μαζί της για το σκοπό της επεξεργασίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία και ιδίως η εταιρεία διαχείρισης του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της που συνεργάζεται με την Διοργανώτρια για την διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας. Ακόμη, ενδέχεται η Διοργανώτρια να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην απώτερη μητρική εταιρεία της, LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu ή σε άλλες συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός ΕΕ. και τα δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τις άλλες αυτές συνδεδεμένες με τη Διοργανώτρια επιχειρήσεις σε αυτές τις δικαιοδοσίες εκτός της Ε.Ε.. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR), και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο email: lgehsprivacy@lge.com ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας. Επιπλέον, έχει οριστεί σε επίπεδο ομίλου εταιρειών LGE, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com. Η Διοργανώτρια ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί της προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Εκτός της ανωτέρω επεξεργασίας που λαμβάνει χώρα από τη Διοργανώτρια, η τελευταία κοινοποιεί το αρχείο με τα δεδομένα των συμμετεχόντων στον ΟΤΕ, ο οποίος τηρεί το αρχείο αυτό και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για το σκοπό της ενεργοποίησης των Δώρων της Προωθητικής Ενέργειας στα στοιχεία του εκάστοτε δικαιούχου, καθώς και συνακόλουθης παροχής των υπηρεσιών COSMOTE TV Sports & Greek OTT Mini Pack ή COSMOTE TV Cinema & Greek & Kids OTT Mini Pack. Ο ΟΤΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/data_privacy_notice.html. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR), και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΤΕ στο email customerprivacy@cosmote.gr ή στο fax στο 2102511888 ή με επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων», συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου τους. Επιπλέον, ο ΟΤΕ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας customerprivacy@cosmote.gr. Ο ΟΤΕ ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί του προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών COSMOTE TV Sports & Greek OTT Pack ή COSMOTE TV Cinema & Greek & Kids OTT Pack. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

 1. Εκπρόθεσμη Συμμετοχή:

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 10/01/2021 καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.

 1. Ανωτέρα Βία:

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας [ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος), τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή πανδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση], δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

 

 1. Υπαναχώρηση από την πώληση/ Επιστροφή Προϊόντος:

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της LG  στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 801 11 200900* (από σταθερό) και 2104800564* (από κινητό), από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:00- 15:00.

 

 1. Φύση Δώρου:

Το δικαίωμα δώρου για την 6μηνη ή 9μηνη συνδρομή COSMOTE TV OTT Mini Packs είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ή μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων:

Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

 

 1. Τροποποίηση Όρων/Ματαίωση Προωθητικής Ενέργειας:

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Κάθε τέτοια τροποποίηση, ανάκληση, παράταση, μείωση διάρκειας ή ματαίωση θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ομίλων της Διοργανώτριας ή του ΟΤΕ .

 

 1. Φόροι και Τέλη:

Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση της παροχής επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

 

 1. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία:

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

 

* Χρεώσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας