όροι ενέργειας Disney

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

«Μεγάλος Διαγωνισμός Disney! Διεκδίκησε το ταξίδι των ονείρων σου με την αγορά 2 DVD με την ειδική σήμανση!»

Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25  (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση με τίτλο «Μεγάλος Διαγωνισμός Disney! Διεκδίκησε το ταξίδι των ονείρων σου με την αγορά 2 DVD Disney με την ειδική σήμανση!»

(εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στον τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, που θα διεξαχθεί από 10/12/2018 έως 31/12/2018 σε όλα τα φυσικά καταστήματα υπό το εμπορικό σήμα «Public» της Διοργανώτριας Εταιρείας που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής, Public.gr.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και θα προβούν σε αγορά 2 DVD Disney με την ειδική σήμανση από 10/12/2018 έως 31/12/2018 είτε σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Public της Διοργανώτριας Εταιρείας είτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα Public.gr. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία, στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Για το διάστημα από 10/12/2018 έως 31/12/2018 κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό για την κλήρωση του δώρου, θα πρέπει να προβεί σε αγορά 2 DVD Disney με την ειδική σήμανση και κατόπιν να καταχωρήσει στο www.public.gr τα πλήρη στοιχεία του (Όνομα, επίθετο και κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) και το κατάστημα όπου πραγματοποίησε την αγορά.
 3. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 07/01/2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας παρουσία των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, και θα αναδείξει αποκλειστικά έναν (1) τυχερό ο οποίος θα ειδοποιηθεί γραπτώς μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος (email).
 4. Ο (1) τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει το κάτωθι δώρο (εφεξής το «Δώρο»):

Ταξιδοεπιταγές Ginis / Ginis TravelChecks (TEG/GTC) συνολικής μέγιστης αξίας 6.000€ (έξι χιλιάδων ευρώ) που αντιστοιχούν σε 11 (έντεκα) ταξιδοεπιταγές αξίας 200€ (διακοσίων ευρώ) έκαστο και 76 (εβδομήντα έξι) ταξιδοεπιταγές αξίας 50€ (πενήντα ευρώ) έκαστο. Οι Ταξιδοεπιταγές Ginis / Ginis TravelChecks (TEG/GTC) εκδίδονται από την Ginis Vacances S.A., Ερμού 23 – 25, ΤΚ. 10563 Αθήνα, δεν αποτελούν σύμβαση ή συμμετοχή για κάποιο ταξίδι, αλλά είναι τρόπος ολικής ή μερικής πληρωμής για ομαδικό ή ατομικό ταξίδι ή για κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, κρουαζιερών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι TEG/GTC ισχύουν μόνο αν είναι πρωτότυπες, αριθμημένες, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από την Ginis Vacances S.A.

 

 

 

Για τα ομαδικά ή ατομικά οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) ισχύουν ειδικοί όροι συμμετοχής, που δεσμέυουν τους διοργανωτές και τους ταξιδιώτες και είναι διαθέσιμοι από την Ginis Vacances S.A. Ερμού 23 – 25, ΤΚ. 10563 Αθήνα. Υπάρχουν επίσης στα έντυπα προγράμματα ταξιδιών της εταιρίας καθώς και στο www.ginis.gr.

Οι ταξιδοεπιταγές Ginis ισχύουν για 12 μήνες από την έκδοσή τους, δεν ανταλλάσονται με χρήματα και όταν είναι προσωπικές δεν μεταφέρονται σε τρίτους παρά μόνο σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των ταξιδοεπιταγών Ginis πριν τη λήξη τους για 6 ακόμα μήνες με την προσκόμισή τους στα γραφεία Ginis.

Η χρήση των Ταξιδοεπιταγών Ginis είναι απλή: Διαλέγετε το ταξίδι που θέλετε (έτοιμο πακέτο ή ταξίδι στα μέτρα σας) και εάν είναι μεγαλύτερης αξίας από τις ταξιδοπιταγές Ginis που έχετε, συμπληρώνετε με μετρητά ή πιστωτική κάρτα. Εάν το ταξίδι σας είναι μικρότερης αξίας (μίνιμουμ 150€ ανά άτομο), τότε θα πάρετε τη διαφορά σε μικρότερες δωροεπιταγές ή σε πιστωτική επιστολή για το επόμενο ταξίδι σας.

Για την εξασφάλιση των θέσεων σε πακέτα ταξιδιών Ginis απαιτείται προηγούμενη κράτηση τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την αναχώρηση ή και νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι σχετικές θέσεις σε ξενοδοχεία και μεταφορικά μέσα. Η Εταιρία GVSA δεν έχει ευθύνη για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, αλλά μπορεί να προσπαθήσει σε άλλες ημερομηνίες. Οι TEG/GTC ισχύουν και για πακέτα άλλων διοργανωτών που συνεργάζονται με την GVSA ή και ακόμα για αεροπορικά εισιτήρια και κρουαζιέρες. Στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρξει μια μικρή χρέωση Service Charge στις τιμές των υπηρεσιών αυτών.

Οι δικαιούχοι TEG/GTC θα πρέπει να γνωρίζουν τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής (Παράρτημα 1) που διέπουν τα οργανωμένα ταξίδια, κρουαζιέρες, καθώς και τους κανονισμούς των εισιτηρίων περί ακυρωτικών όταν εκπρόθεσμα ακυρώνονται οι σχετικές κρατήσεις.

Οι TEG/GTC ισχύουν και για γαμήλια ταξίδια, για τα οποία όμως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την σωστή οργάνωση του ξεχωριστού αυτού ταξιδιού σας και για την εξασφάλιση των συγκεκριμένων κρατήσεων. Συστήνουμε τουλάχιστο 45 μέρες πριν κλειστεί το γαμήλιο ταξίδι.

Στην περίπτωση ακυρώσεως του ταξιδιού από πλευράς του ταξιδιώτη, επιστρέφεται το υπόλοιπο της αξίας των καταβληθέντων ταξιδοεπιταγών TEG/GTC μείον τυχόν ακυρωτικά, αναλόγως του χρόνου της ακύρωσης των εξασφαλισθέντων ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εισιτήρια, κ.α.), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής των οργανωμένων ταξιδιών (Παράρτημα 1).

Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία Ginis Vacances S.A.: Ερμού 23 – 25, ΤΚ. 10563 Αθήνα, Τηλ.: 211 211 2100, 210 32 50 401 και στο ginis@ginis.gr.

 1. Το Δώρο (ταξιδοεπιταγές) παραλαμβάνεται από τον νικητή αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.
 2. Εάν ο τυχερός αρνηθεί το Δώρο του ή δεν προσέλθει για την παραλαβή του εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή του, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.
 3. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία,  οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται στον Διαγωνισμό, δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία του Δώρου ή  για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με το Δώρο που παρέλαβε ή θα παραλάβει ο τυχερός.
 4. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται στον Διαγωνισμό, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του Δώρου ή τμήματος αυτού.
 5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της μέσω του τύπου, της ιστοσελίδας της (www.public.gr)  ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγους οφειλόμενους, είτε στη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων. Επίσης ως σπουδαίος λόγος ματαίωσης του διαγωνισμού δίχως υπαιτιότητα της Εταιρείας θεωρείται και η περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας ή σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάρισης , της Ginis Vacances S.A
 6. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο το όνομα του τυχερού και να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) κινητό τηλέφωνο ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές, καθώς και για διαφημιστικούς λόγους, αφού όμως θα έχει λάβει την συγκατάθεσή τους προς τούτο.

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές:

α) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση του νικητή -  αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (www.public.gr ) ή/και της σελίδας(//www.facebook.com/public.gr )

β) να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή e-mail για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου.

Συνάμα, οι νικητές με την παραλαβή του Δώρου, συμφωνούν στην χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, καθώς και τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Διοργανώτρια, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο του νικητή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.public.gr) ή/και της σελίδας (//www.facebook.com/public.gr και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, έχοντας λάβει την συγκατάθεση των Συμμετεχόντων, δύναται να τους αποστέλλει διαφημιστικό υλικό και να επικοινωνεί μαζί τους για προωθητικούς σκοπούς μέσω e-mail ή/και sms, με βάση την αντίστοιχη επιλογή τους στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή του Δώρου από τον νικητή θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας για να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Έχεις δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορείς να ασκήσεις με αποστολή αίτησης στην PUBLIC (Ερμού 25, Κηφισιά), σε οποιοδήποτε κατάστημα της PUBLIC στην Ελλάδα ή στο e-mail στο 210 8181333. Σε περίπτωση που θεωρείς ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (//www.dpa.gr/).

Για οποιαδήποτε απορία σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.

 

• 210 8181333 & 801 1140000 • info@public.gr • Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής

Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας

https://www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ – GINIS VACANCES SA

Συνιστούμε στους ταξιδιώτες – πελάτες μας, να διαβάσουν προσεκτικά τα πιο κάτω:

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Γενικοί Όροι Σύμβασης ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (στο εξής Ταξιδιώτης), για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διαν/σης) και του Ταξιδιωτικού Γραφείου ΓΚΙΝΗΣ VACANCES S.A. (στο εξής Εταιρία), η οποία πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια, που διοργανώνει η ίδια ή άλλος διοργανωτής. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιριών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφωνούν να τηρήσουν. Η έννοια του «ταξιδιώτη» ως αντισυμβαλλόμενου εννοείται στο εξής και για τους πιο πάνω φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά μέλη, μαθητές, εργαζομένους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι και η Εταιρία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τους πιο κάτω όρους που αναφέρονται και στο www.ginis.gr. Επίσης οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν σε «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά Ταξίδια (Ιncentives), Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, Κρουαζιερών και των ολικών ναυλώσεων (charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και το 100% των τιμών των ταξιδιών, οι δε προθεσμίες εγγραφών, ακυρώσεων και εξοφλήσεων πρέπει να γίνονται πολύ πιο έγκαιρα. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο Ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης) και στα ενημερωτικά έγγραφα που παραδίδονται 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού.

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Για έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σ’ ένα ομαδικό ταξίδι, ο ταξιδιώτης πρέπει να καταβάλει ποσό προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 40% της αξίας του στα Γραφεία μας ή να εμβάσει το ποσό στο λογαριασμό της Εταιρίας μας, ή να κατατεθεί επιταγή ημέρας στην Εταιρία μας. Η΄ με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ταξιδιώτη στα Ταξίδια της Εταιρίας καθιστά υποχρεωτικούς τους Γεν. Όρους Σύμβασής.

- Για εγγραφές από 45 - 20 μέρες πριν την αναχώρηση, προκαταβολή 40% μετρητοίς ή άμεση χρέωση με πιστωτική κάρτα

- Για εγγραφές μέχρι 15 μέρες πριν την αναχώρηση, 50% μετρητοίς ή άμεση χρέωση με πιστωτική κάρτα

- Για εγγραφές μέχρι 14 μέρες πριν την αναχώρηση, εισπράττεται το σύνολο της αξίας του ταξιδιού

Οι Ταξιδιώτες πρέπει επίσης να στείλουν στα γραφεία μας αντίγραφο του εμβάσματος της Τράπεζας, μαζί με τα πλήρη ονόματα των ταξιδιωτών όπως αναγράφονται στα διαβατήρια ή τις ταυτότητές τους (νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες), την ημερομηνία και το ταξίδι που καλύπτουν, καθώς και το είδος των δωματίων (δίκλινα, μονόκλινα, κτλ.) που επιθυμούν. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, για την εγκυρότητα της συμμετοχής, η εξόφληση του ταξιδιού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 14 ημέρες πριν την αναχώρηση (στα «ειδικά ταξίδια» απαιτείται πιο έγκαιρη εξόφληση). Στην τιμή του ταξιδιού περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στην εξοφλητική απόδειξη σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιθυμεί να πληρώσει με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσει με το λογιστήριο της Εταιρίας για να επιβεβαιώσει ότι η κάρτα του γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα πιστωτικών καρτών της Εταιρίας (ιδιαίτερα όσον αφορά τις άτοκες δόσεις). Η πληρωμή ταξιδιωτών σε τρίτο μεσολαβητή/ πράκτορα δεν δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε ταξίδι εάν δεν έχει κατατεθεί εγγράφως το ποσό της συνολικής αξίας, φόρων, κλπ εξόδων στην Εταιρία 14 μέρες πριν την έναρξη του Ταξιδιού. Εάν η Εταιρία δεν έχει αντίγραφο του κατατεθέντος ποσού σε τράπεζα ή στα ταμεία της με την έκδοσή της εταιρικής απόδειξης, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή του ταξιδιώτη που δεν έχει πλήρως εξοφληθεί η αξία του ταξιδιού του. Προσοχή: λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας, οι προμηθευτές ζητούν προεξόφληση του συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών πολύ πριν αναχώρηση, οπότε η πιο έγκαιρη είσπραξη της αξίας του ταξιδιού καθίσταται αναγκαία και υποχρεωτική για τους ταξιδιώτες για την πραγματοποίησή του .

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κλπ.), αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών, απεργιών, καιρικών συνθηκών, και άλλων αιτιών. Για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις charters ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή άλλων μέσων, δεν ευθύνεται η Εταιρία (Ταξιδιωτικό Γραφείο). Επίσης δεν ευθύνεται για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες/πανδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας. Τυχόν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από τις καταστάσεις αυτές επιβαρύνουν τον επιβάτη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης ή άλλου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της σύμβασης εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Η Εταιρία θα είναι συμπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο Συνοδό ή το αργότερο 10 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με επιστολή προς την Εταιρία, με κάθε έγγραφο στοιχείο για τη δικαιολόγησή τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτησή της από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση 10ήμερου, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Οι τίτλοι, χαρακτηρισμοί και περιγραφές των ταξιδιών είναι υποκειμενικές εντυπώσεις από διάφορες πηγές και προσφέρονται για την απλή και μόνο ενημέρωση των ταξιδιωτών, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την αντικειμενικότητα των πάσης φύσεως αναφερόμενων στοιχειών και συνιστούν την προετοιμασία των ταξιδιωτών με τα αντίστοιχα βιβλία – οδηγούς των προορισμών που θα επισκεφτούν.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Ο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων τουλάχιστον 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως να απαιτήσει ακυρωτικά σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (Visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.α.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται), στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρία. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρίας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, σε ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων Visa, αδειών εργασίας, κ.α.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο ακυρώνων γι αυτούς τους λόγους, υπόκειται σε πλήρη ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια (Γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.α.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια δημιουργούν έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών. Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες, όπως της Αφρικής, Ασίας, Νότιας Αμερικής κ.ά. Συνιστούμε στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας, με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα και αλλεργίες, καθώς και οι έγκυες γυναίκες. Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών, διαφόρων επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία ΚΕΕΛΠΝΟ (τηλ. 210-5212000, 210-5212054). Επίσης στις μεγάλες πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία- δυο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και χρήση καλτσών – παντουφλών αντί παπουτσιών.

5. ΤΙΜΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους, επίναυλος καυσίμων, κα., τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ, τον αριθμό συμμετεχόντων (τουλάχιστον 20 ενήλικες) σε κάθε ταξίδι, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση, προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, μόνο εάν η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 10% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής (κάτω των 20 ατόμων). Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχής η Εταιρία έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ταξιδιώτες για την ακύρωση 8 μέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη της. Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν έκτακτες συνθήκες και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων, θα απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να τα πληρώσουν επί τόπου. Προσωρινή κάλυψη των έκτακτων εξόδων από την Εταιρία όπου μπορεί, δεν σημαίνει αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωσή την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή του.

Ειδοποιούμε ότι οι έκτακτες πτήσεις (charter) υπόκεινται σε αλλαγές ωραρίων λόγω προτεραιότητας των δρομολογημένων πτήσεων. Οι αλλαγές ωραρίων πτήσεων δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης ταξιδιού από τους πελάτες, χωρίς την χρέωση ακυρωτικών .

Τα ομαδικά ταξίδια έχουν καθαρά χαρακτήρα αναψυχής και δεν πρέπει να συνδυάζονται από τους ταξιδιώτες με επαγγελματικές, προσωπικές ή άλλης φύσεως συναντήσεις γιατί η σειρά των επισκέψεων, ξεναγήσεων και διαμονής στις διαφορές πόλεις μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση για τοπικούς, τεχνικούς, καιρικούς ή άλλους λόγους και για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους συμμετοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Αυτό δεν δικαιοδοτεί τους άλλους συμμετέχοντες να απαιτήσουν την ίδια τιμή προσφοράς κλπ., χωρίς τις προϋποθέσεις. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφορών), όλοι οι επιβάτες και τα παιδιά, πληρώνουν ολόκληρο εισιτήριο. Το τρίτο άτομο στα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση ανάλογα με την περίπτωση και το τρίτο κρεβάτι δεν είναι άνετο όπως  τα άλλα δύο.

Υπηρεσίες που αναφέρονται ως προαιρετικές στις περιγραφές των ταξιδιών δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (Εταιρία/ Ταξιδιώτης) και πραγματοποιούνται μετά τη συμπλήρωση ενός μίνιμουμ αριθμού ατόμων. Η αξία των προαιρετικών εκδρομών καταβάλλεται από τους ταξιδιώτες, μέσω του συνοδού ή κατευθείαν στους τοπικούς πράκτορες, χωρίς ευθύνη ή άλλη οικονομική σχέση της Εταιρίας.

Σε καμία από τις εκδρομές μας δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων  σε χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα και γενικά ότι ρητά δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.

6. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του με έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ’ άτομο), ανεξάρτητα της ημέρας εγγραφής του, και είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων της προς τους προμηθευτές, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Από τη στιγμή της κράτησης μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση με καταβολή 80 Ευρώ/ άτομο για το εξωτερικό και 50 Ευρώ/άτομο για το εσωτερικό, για απασχόληση, οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα (εκτός ειδικών ταξιδιών όπου συνήθως τα ακυρωτικά είναι περισσότερα). Από 44-30 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού). Από 29-15 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 70% της αξίας του ταξιδιού. Από 14 μέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση, τα ακυρωτικά μπορεί να φθάσουν μέχρι το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού (100%). Προσοχή τα ακυρωτικά μπορεί να είναι υψηλότερα στις περιπτώσεις ειδικών ταξιδιών (δείτε παρακάτω ‘σημαντική επισήμανση για ειδικά ταξίδια’) – επίσης οι Κρουαζιερικές εταιρίες έχουν πολύ αυστηρότερους όρους ακυρώσεων και θα πρέπει να τους ζητήσετε κατά την εγγραφή σας. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών – αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση βίζας, ταξιδιωτικών εγγράφων, κλπ.). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού. Προσοχή: οι ασθένειες, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα των ταξιδιωτών ή των συγγενών τους δεν δικαιολογούν την ακύρωση του ταξιδιού χωρίς την πιο πάνω χρέωση των ακυρωτικών από τους μεταφορείς, ξενοδόχους, κρουαζιερικές εταιρίες και λοιπούς προμηθευτές μας. Επίσης δεν δικαιολογείται η ακύρωση του ταξιδιού χωρίς τα προαναφερθέντα ακυρωτικά, λόγω μη έγκαιρης άφιξης στον τόπο της αναχώρησης εξαιτίας καιρού, πάσης φύσεως απεργιών, ακύρωσης ή καθυστέρησης άλλου μεταφορικού μέσου. Συνιστάται έντονα η άφιξη από μακρινές αποστάσεις (νησιά, κλπ) μία μέρα πριν την αναχώρηση του ταξιδιού έτσι ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την έγκαιρη προσέλευση στον τόπο αναχώρησης (αεροδρόμιο, λιμάνι, κλπ). Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν κλείσει να διαμείνουν σε δίκλινο, ακυρώσει τη συμμετοχή του, ο ταξιδεύων υποχρεούται να πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου, καθώς θα διαμείνει υποχρεωτικά μόνος στο δωμάτιο που είχε κλεισθεί.

Η δαπάνη σε βάρος της Εταιρίας από την ακύρωση δεν συμψηφίζεται με την μεταφορά του ποσού, σε άλλο ταξίδι. Ο ταξιδιώτης μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον δικό του ενδιαφερόμενο, για τις ίδιες υπηρεσίες, δωμάτιο και ταξίδι, με την καταβολή των εξόδων φακέλου, πραγματοποιηθέντων εξόδων για θεωρήσεις διαβατηρίων (visa κλπ), συμμετοχή σε συνέδριο, και τυχόν ποινής των μεταφορέων για την αλλαγή του ονόματος ή του ναύλου.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αεροπορικών θέσεων, σε περίπτωση αντικατάστασης του ταξιδιώτη, πρέπει να πληρωθεί καινούριο εισιτήριο από τον πελάτη, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες δεν επιτρέπουν την αλλαγή ονόματος σε εισιτήριο που έχουν ήδη εκδοθεί. Η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου θα είναι στον ναύλο που είναι διαθέσιμος τη στιγμή της αλλαγής. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη συμμετοχή του.

Σημαντική επισήμανση για ειδικά ταξίδια: Ειδικό Ταξίδι θεωρείται κάθε μετακίνηση σε περιόδους αιχμής, Πάσχα, Εορτών (15/12-15/01), Καλοκαιριού, Εκθέσεων, Αθλητικών και Καλλιτεχνικών γεγονότων, Συνεδρίων, Εταιρικών Ταξιδιών (Incentives), σχολικών εκδρομών, πτήσεων τσάρτερ και άλλων παρεμφερών φορέων και οργανώσεων. Για τα ταξίδια αυτά προκειμένου να εξασφαλισθούν μεγάλοι όγκοι κρατήσεων (θέσεις, charter ή δρομολογημένων μεταφορικών μέσων, ξενοδοχεία, λεωφορεία, εισιτήρια εκδηλώσεων και άλλες υπηρεσίες) τα έξοδά τους προκαταβάλλονται και οι όροι των ακυρωτικών είναι αυστηρότεροι από τα υπόλοιπα κοινά ταξίδια. Συγκεκριμένα οι ακυρώσεις δεν επιτρέπονται  χωρίς χρέωση ακυρωτικών νωρίτερα των 60 ημερών πριν την αναχώρηση ασχέτως του χρόνου της εγγραφής. Τα ακυρωτικά θέσεων μεταφοράς, ξενοδοχείων κ.ά. μπορεί να φθάσουν το σύνολο της αξίας του ταξιδιού (100%) και τυχόν εξασφαλισμένα εισιτήρια αγώνων, θεάτρων, εκθέσεων, συμμετοχή Συνεδρίων και παρεμφερών εκδηλώσεων θα χρεωθούν στους ακυρώσαντες το ταξίδι. Οι ακυρώσαντες μπορούν να μεταβιβάσουν τις υπηρεσίες του ταξιδιού σε άλλους ενδιαφερόμενους δικούς τους εάν οι μεταφορικές εταιρίες επιτρέπουν με τους κανονισμούς τους τις αλλαγές αυτές. Τα ακυρωτικά που παρακρατούν οι προμηθευτές, δεν μεταφέρονται σε άλλα ταξίδια ή αναχωρήσεις. Για τα ειδικά ταξίδια η προκαταβολή μπορεί να είναι μεγαλύτερη των κοινών ταξιδιών (40 – 50%) και η εξόφληση πραγματοποιείται 25 - 30 μέρες πριν την αναχώρηση λόγω των σχετικών όρων και απαιτήσεων των προμηθευτών για να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις. Επιπλέον οικονομικοί όροι μπορεί να ισχύουν λόγω της οικονομικής κρίσης και των συχνών αλλαγών, ναύλων, καυσίμων και άλλων παραγόντων που αναφέρονται στους τιμοκαταλόγους και στο Ενημερωτικό Δελτίο Ταξιδιού. Τυχόν διαφορά η Εταιρία θα προσπαθήσει να την λύση με καλή πίστη, διαφορετικά οι αρμόδιοι είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Ειδικότεροι όροι λόγω του πλήθους των περιπτώσεων μπορεί να αναφέρονται και στα αναλυτικά προγράμματα ή στον τιμοκατάλογο αλλιώς ισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Η Εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες με χρέωση 10 ευρώ για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους κινδύνους ζωής, ατυχήματος, κα., για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από τους προμηθευτές της, οπότε αυτά πρέπει να καλυφθούν από τους ταξιδιώτες. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει για άτομα άνω 75 ετών. Οι ταξιδιώτες μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να συνάψουν οι ίδιοι ασφαλιστική σύμβαση ή να έχουν ήδη δική τους ιδιωτική ή άλλη ασφάλιση. Για βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη (Ιατρική βοήθεια, αστυνομία, πυροσβεστική) καλέστε από κινητό ή σταθερό τον αριθμό # 112

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Τα προγράμματα εκτυπώνονται πολλούς μήνες πρίν και ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού και των υπηρεσιών θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη Σύμβαση Πώλησης (εξοφλητική απόδειξη πώλησης), την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη, Ταξιδιώτης και Εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν με τα ενημερωτικά έγγραφα, 2-4 μέρες πριν την αναχώρηση, λόγω συχνών αλλαγών πτήσεων και άλλων μέσων.

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Η εταιρεία καλύπτει με ομαδική ασφάλιση τους ταξιδιώτες (μέχρι 75 ετών) για αστική ευθύνη, πλημμελή εκτέλεση ή μη παροχή των συμβατικών υπηρεσιών και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από τη φύση τους περιορισμένες. Η εταιρεία συνιστά στους ταξιδιώτες να προβούν σε προσωπικές ασφαλίσεις για τα ποσά που εκείνοι θέλουν. Επίσης συνιστούμε μια μίνιμουμ  επιπλέον κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα, ιατρονοσοκομειακή περίθαλψη, απώλεια αποσκευών και αποζημίωση προκαταβολής για ακύρωση λόγω σοβαρής ασθένειας του ταξιδιού ή συγγενών Ά βαθμού αξίας 10€ (βλέπε όρους ασφάλισης). Οι ταξιδιώτες άνω των 75 ετών πρέπει να κάνουν προσωπική ασφάλιση. Για περίπτωση ασθενειών στην Ευρ. Ένωση οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν μαζί τους την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ).

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Ξενοδοχεία – Δωμάτια

Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή η χρήση των αστέρων:2* = Τουριστική, 3* = Β΄  κατηγορία, 4* = Α΄  κατηγορία, 5* = Πολυτελείας.

Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία παράγοντας ποιότητας ή αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα δωμάτια δίνονται προς στους ταξιδιώτες μετά τις 15.00. Οι ταξιδιώτες πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι τις 11:00. Τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως δεν είναι άνετα (σε δίκλινο δωμάτιο μπαίνει επιπλέον πτυσσόμενο κρεβάτι) και μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια - πακέτα δεν δίνονται διακεκριμένα δωμάτια λόγω των ειδικών τιμών. Στα περισσότερα ξενοδοχεία ζητείται προκαταβολή σε ΕΥΡΩ (η οποία συμψηφίζεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά το check-out) ή πιστωτική κάρτα για το mini bar και άλλες υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης στο ξενοδοχείο για οποιονδήποτε λόγο, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, αν του ζητηθεί. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι χώρες και οι πόλεις που επιβάλλουν Δημοτικό φόρο στους ξένους ταξιδιώτες, που εισπράττεται επιτόπου στα ξενοδοχεία κατ’ άτομο / ανά διανυκτέρευση, αναλόγως του προορισμού (ενημερωθείτε σχετικά ) 

β. Πρακτικές συστάσεις

Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας και την ώρα της. Μην ξεχάσετε να έχετε στα χέρια σας (όχι στις αποσκευές) τα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τακτοποιήστε από την προηγούμενη τα extras του δωματίου / καμπίνας σας, για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματα και τα τιμαλφή σας στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιό σας. Μην αφήνετε ανεπιτήρητα διαβατήρια, τσάντες, χειραποσκευές, κινητά και άλλα αντικείμενα σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, αίθουσες αναμονής κλπ. Αν χαθούν, η ευθύνη είναι δική σας.

γ. Αποσκευές

Ο αριθμός και το βάρος των αποσκευών ποικίλει από εταιρία σε εταιρία και από προορισμό σε προορισμό. Γενικά δικαιούσθε 1 κύρια αποσκευή μέχρι 20 κιλά. Αποσκευές μεγαλύτερου βάρους δεν παραλαμβάνονται και θα κληθείτε να αφαιρέσετε βάρος από αυτές. Επιτρέπεται επίσης μία χειραποσκεuή ειδικών διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 20 και κάτω από 8 κιλά. Συνιστούμε να συμβουλεύεστε την αεροπορική εταιρία που θα ταξιδέψετε για το ακριβές βάρος ή τον αριθμό των αποσκευών.

Με βάση τους νέους κανόνες ασφαλείας της Ε. Ένωσης εσείς και οι χειραποσκευές σας θα ελεγχθούν και για τα υγρά αντικείμενα όπως νερό, ποτά, αναψυκτικά, ζελέ, κρέμες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, υγρό φακών επαφής, αρώματα, σαμπουάν, λακ μαλλιών, μάσκαρα, λιπ γκλος, οδοντόπαστα, αφροί, σπρέι, μέλι, μαρμελάδα, λάδι και όλα να είναι ξεχωριστά σε μία διαφανή σακούλα 20 Χ 20 εκ., η κάθε συσκευασία να μην ξεπερνά τα 100 ml και συνολικά το 1 λίτρο, άλλως κατάσχονται. Μη βάλετε στις αποσκευές σας χρήματα, διαβατήρια, έγγραφα και  αντικείμενα αξίας. Απαγορεύονται αληθινά ή ψεύτικα όπλα, ψαλίδια, σουγιάδες, όλα τα αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα λάδια, γκαζάκια, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα και συναφή. Αν δείτε κάποιο ύποπτο αντικείμενο ειδοποιείστε αμέσως κάποιον αρμόδιο ή εργαζόμενο, στο χώρο που βρίσκεσθε. Μη δεχθείτε να μεταφέρετε κανένα αντικείμενο που δεν ελέγξατε ότι είναι δικό σας.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καθυστέρηση άφιξης των αποσκευών σας. Κάθε χρόνο χάνονται 10.000 αποσκευές στην Ευρώπη και 3.000 δεν επανα-βρίσκονται. Η ευθύνη και αποζημίωση βαραίνει τις αεροπορικές εταιρίες, αφού γίνει η σχετική δήλωση από τον ταξιδιώτη προς την αεροπορική εταιρία αμέσως μόλις αντιληφθεί την μη άφιξη της αποσκευής στο terminal.

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Εταιρία και οι Ταξιδιώτες υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους στην εφαρμογή των πιο πάνω όρων ή και περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από αυτούς. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μεσολάβηση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο.