Όροι του my club Public

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του Προγράμματος Επιβράβευσης «my club Public» της εταιρείας RETAIL WORLD Α.Ε (η «Εταιρεία»). Τα μέλη του my club Public απολαμβάνουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Πληροφορίες για τις παροχές του my club Public θα βρείτε στον ιστότοπο www.public.gr.

Η συμμετοχή στο my club Public σημαίνει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το μέλος των παρακάτω όρων.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ my club Public

1.1. Εγγραφή: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση εγγραφής στο my club Public και να την υποβάλλει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο my club Public είναι η συμπλήρωση των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση μέλους (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email). Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την υποβολή της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο.

1.2. Ιδιότητα Μέλους: O αιτών αποκτά την ιδιότητα του μέλους του my club Public εφόσον λάβει από την Εταιρεία την κάρτα μέλους με τα προσωπικά του στοιχεία. Το μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία με αποστολή e-mail στη διεύθυνση cardmembers@public.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες προνομιών εξαιτίας της μη έγκαιρης ή ακριβούς ενημέρωσης της για αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του μέλους.

Κάθε μέλος δικαιούται να έχει μόνο έναν λογαριασμό συμμετοχής στο my club Public ενώ η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί, ενοποιήσει ή απενεργοποιήσει τυχόν επιπλέον λογαριασμούς.

1.3. Κάρτα my club Public: Η κάρτα my club Public και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν δεν είναι μεταβιβάσιμη, δεν μπορεί να αντιγραφεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο παρά μόνο από το μέλος στα στοιχεία του οποίου εκδόθηκε. Η κάρτα my club Public αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και πρέπει να επιστρέφεται σε αυτήν κατόπιν αιτήματος της, ή να καταστρέφεται όταν δεν είναι πλέον έγκυρη για χρήση.

Η κάρτα my club Public προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση από τo μέλος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Η κάρτα my club Public αποτελεί ευθύνη του μέλους και η Εταιρεία δεν διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της. Επιπλέον η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από το γεγονός ότι το μέλος δεν έχει εξασφαλίσει τη φύλαξη της κάρτας του. Ειδικότερα, σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το μέλος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως προς τούτο την Εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί η δόλια χρήση αυτής και να διευκολυνθεί η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί πόντοι σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα κάρτα. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας και εξαργύρωσης πόντων σε περίπτωση που δεν ενημερώθηκε εγγράφως και εγκαίρως για την απώλεια της.

1.4. Το μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από το my club Public ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο την Εταιρεία.

 

2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ my club Public

2.1. Προνόμια: Τα μέλη του my club Public δικαιούνται προνόμια (όπως ενδεικτικά εκπτώσεις, πόντους, ειδικές προσφορές, κλπ) τα οποία η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί ή καταργεί. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν κάθε φορά μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας www.public.gr, διαφημιστών φυλλαδίων,  ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail) ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms). Το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μην λαμβάνει ενημέρωση για τα προνόμια του αλλά στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις της από το my club Public οπότε και θα υποχρεωθεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό μέλους καταργώντας και την κάρτα συμμετοχής my club Public.

Τα προνόμια ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται από τον χρόνο ενεργοποίησης της κάρτας my club Public και εφεξής α) είτε από τα  φυσικά καταστήματα Public της Εταιρείας στην Ελλάδα β) είτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Public.gr, εφόσον η παραλαβή και πληρωμή πραγματοποιείται σε φυσικό κατάστημα Public της Εταιρείας. Τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.2. Συλλογή πόντων. Για κάθε 1€ (ευρώ) αγορών σε βιβλία, CD/DVD, παιδικά παιχνίδια και γραφική ύλη και για κάθε 2€ (ευρώ) αγορών σε προϊόντα τεχνολογίας και gaming κατά τα ανωτέρω, το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο και στο www.public.gr.

Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος τεχνολογίας αξίας 300€ (ευρώ), το μέλος κερδίζει 150 πόντους. Για αγορά ενός βιβλίου αξίας 50€ (ευρώ) το μέλος κερδίζει 50 πόντους.

2.3Εξαργύρωση πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος στα φυσικά καταστήματα Public Ελλάδας.  Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν εφόσον παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος αγοράς και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την πρώτη (1η) κλίμακα εξαργύρωσης των 700 πόντων. H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία εξαργύρωσης πόντων.

Παράδειγμα: Το μέλος αγοράζει ένα προϊόν αξίας 55,90€ (ευρώ) και εξαργυρώνει 2.000 πόντους αξίας 50€ (ευρώ). Το μέλος πληρώνει τη διαφορά 5,90€ (ευρώ). Τα ευρώ που εξαργυρώνει  το μέλος (ανάλογα την κλίμακα εξαργύρωσης) αφαιρούνται αυτόματα από την κάρτα και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου πόντους.

2.4. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί για το σύνολο των πόντων που διαθέτει καθώς και για το ποσό των πόντων που μπορεί να εξαργυρώσει από τον ιστότοπο της Εταιρείας www.public.gr, τα ταμεία των φυσικών καταστημάτων Public εντός της ελληνικής επικράτειας ή μέσω e-mail στο cardmembers@public.gr.

Σε καμία περίπτωση οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και να επιστραφούν έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθούν  ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων.

2.5. Ακύρωση και επιστροφή πόντων. Σε περίπτωση ακύρωσης ή υπαναχώρησης από την αγορά, θα αφαιρούνται αυτομάτως οι πόντοι που συλλέχθηκαν κατά τη συναλλαγή αυτή.

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή και αλλαγή προϊόντος που αγοράσθηκε από το μέλος αποκλειστικά μέσω εξαργύρωσης πόντων, παρά μόνο με ίδιο αντίστοιχης αξίας προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς όπου αναφέρεται και η εξαργύρωση των πόντων.

2.6. Λήξη πόντων. Οι πόντοι που συλλέγουν τα μέλη ισχύουν για δώδεκα (12)  μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής κατά την οποία συλλέχθηκαν και μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγουν. Κατ’ εξαίρεση, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη τους, εάν η λήξη του 12μήνου συμπίπτει με την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν με σχετικά παραδείγματα λήξης πόντων στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, στην ενότητα συχνών ερωτήσεων.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Στοιχεία συλλογής και επεξεργασίας. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στο my club Public. H Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα στην Αίτηση Μέλους (Όνομα, Επώνυμο, e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου) για τη συμμετοχή τους στο my club Public, και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναλύονται στους παρόντες όρους, όπως ενδεικτικά για τη λήψη και αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη συγκέντρωση και εξαργύρωση πόντων και την ικανοποίηση παροχής προνομίων του μέλους.

3.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών θα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των μελών εντός έξι (6) μηνών από τότε που θα εκλείψει ο νόμιμος λόγος επεξεργασίας τους (όπως ενδεικτικά από τον χρόνο αποχώρησης ή αποκλεισμού μέλους από το my club Public).

3.3. H Εταιρεία θα αποστέλλει στο μέλος διαφημιστικό/ ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που δεν σχετίζεται με την λειτουργία του my club public, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό (sms), μόνο εφόσον το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο υλικό και έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του.

Η δήλωση συγκατάθεσης του μέλους θα τηρείται για όσο χρόνο του αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη διακοπή της αποστολής του.

Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας (newsletter) που λαμβάνει «Αν επιθυμείς να μην λαμβάνεις αυτό το e-mail, μπορείς να διαγραφείς εδώ».

3.4. Πολιτική Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που θα βρείτε διαθέσιμη  στον ιστότοπο μας //www.public.gr/cat/corporate/oroi/politiki-aporritoy/

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

4.1. H Εταιρεία διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διαγραφής μέλους από το my club Public ή/και διαγραφής, ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον διαπιστώσει ότι το μέλος παραβίασε τους παρόντες όρους ή συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο, παραπλανητικό ή καταχρηστικό τρόπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνηθεί να εκδώσει, αποσύρει ή ακυρώσει λογαριασμό συμμετοχής, κάρτα, ή κουπόνια my club Public.

4.2. H Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του my club Public υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησης των μελών έναν μήνα νωρίτερα (εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από την συμμετοχή τους στο my club Public.

H Εταιρεία δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει, οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του my club Public ή/και από την τυχόν  παύση της λειτουργίας αυτού.

4.3. H Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των προνομίων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα προνόμια ή τα δώρα που θα λάβουν τα μέλη του my club Public.

4.4. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

4.5. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του my club Public ισχύει από 11/06/2018 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων. Τα μέλη του my club Public οφείλουν να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον ιστότοπο www.public.gr της Εταιρείας για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των ως άνω όρων.