όροι χρήσης e-gift card!

Όροι δωροεπιταγών και e-gift cards

Α. Δωροεπιταγή

 

 1. Η δωροεπιταγή εκδίδεται από την εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25 (εφεξής η «Εταιρεία») και διατίθεται προς πώληση στα φυσικά καταστήματα αυτής με το εμπορικό σήμα «PUBLIC» στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από συσκευασία δώρου (εφεξής η «Δωροεπιταγή»).
 2. Κάθε γνήσια Δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά με τετραχρωμία το ποσό της δωροεπιταγής, το λογότυπο «PUBLIC» και στην πίσω πλευρά αυτής γραμμοκώδικα ασφαλείας (barcode) και εκτύπωση ασφαλείας glossmark.
  1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της τετραχρωμίας στην αξία της δωροεπιταγής ή/και στην εκτύπωση ασφαλείας glossmark είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα.
  2. Η Δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
  3. Η Δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Δωροεπιταγής, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του φαινόμενου ως κομιστή ή τρίτου.
  4. Κατά την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν θα πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
  5. Η Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία αγοράς της. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Δωροεπιταγή απενεργοποιείται ενώ το υπόλοιπό της μηδενίζεται αυτομάτως και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωση ή η αντικατάστασή της.
  6. Το διαθέσιμο ελάχιστο ποσό αγοράς Δωροεπιταγής ανέρχεται σε 10€ και το μέγιστο σε 200€.
  7. Η εξαργύρωση της Δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της για αγορές σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας με το εμπορικό σήμα «PUBLIC».
  8. Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά αλλά μόνο με αγοραζόμενα εμπορεύματα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην τελευταία περίπτωση, ο κομιστής θα κληθεί να καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας της Δωροεπιταγής και της αξίας του/των εμπορεύματος/των.
  9. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο στη Δωροεπιταγή δεν τοκίζεται και η τελευταία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα.
  10. Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012), για την αγορά Δωροεπιταγής από τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη Δωροεπιταγή. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της Δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
  11. Από την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες η Εταιρεία προβλέπει ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών (τοις μετρητοίς) και συγκεκριμένα η εξόφληση λογαριασμών και εγγυήσεων τηλεφωνίας, η εξόφληση λογαριασμών Κοινωφελών Οργανισμών καθώς και οι εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν την αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής και e-books.
  12. Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με Δωροεπιταγή, η επιστροφή χρημάτων που πρέπει να λάβει χώρα θα πιστωθεί στη Δωροεπιταγή που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της αρχικής Δωροεπιταγής ή αυτή έχει λήξει, σε μια νέα Δωροεπιταγή.
  13. Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με περισσότερες από μία Δωροεπιταγές, η συνολική χρηματική αξία του προϊόντος που επιστρέφεται, θα πιστωθεί στη Δωροεπιταγή που αγοράστηκε πιο πρόσφατα.
  14. Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής, η χρηματική αξία που πρέπει να επιστραφεί, θα επιστραφεί αρχικά σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική συναλλαγή έως το αρχικό ποσό που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής και, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, αυτό θα πιστωθεί στη Δωροεπιταγή που χρησιμοποιήθηκε ή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της αρχικής Δωροεπιταγής ή αυτή έχει λήξει σε μια νέα Δωροεπιταγή.
  15. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω όρων χρήσης και η τροποποίηση αυτή θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας www.public.gr.
  16. Η χρήση της Δωροεπιταγής αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων.
  17. Όροι και προϋποθέσεις στο www.public.gr - Τηλεφωνικές παραγγελίες & εξυπηρέτηση πελατών: 801 11 40000 (από σταθερό) 210 81 81 333 (από κινητό και σταθερό)

 

 

Β. e-gift card

 

 1. Η ψηφιακή δωροεπιταγή εκδίδεται από την εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25 (εφεξής η «Εταιρεία») και διατίθεται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr (εφεξής η «e-gift card»).
 2. Η αγορά e-gift card δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής φόρμας που παρέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr, χωρίς τη δυνατότητα πολλαπλής συνδυαστικής αγοράς με άλλα προϊόντα/υπηρεσίες που διατίθενται προς πώληση στο ως άνω ηλεκτρονικό κατάστημα, για τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεχωριστή αγορά.
  1. Για κάθε αγορά e-gift card παράγεται ένας μοναδικός κωδικός, αποτελούμενος από τον συνδυασμό 16 αριθμητικών ψηφίων ή/και χαρακτήρων, ο οποίος θα αποστέλλεται μέσω e-mail ή/και SMS στον παραλήπτη της e-gift card, με βάση τα στοιχεία που έχει εισάγει στη φόρμα παραμετροποίησης της e-gift card ο αγοραστής/αποστολέας, ο οποίος θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί και συνδεθεί ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας www.public.gr.
  2. Η e-gift card δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον παραλήπτη της.
  3. Η e-gift card πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή εξαργύρωσης από τρίτο πρόσωπο δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της e-gift card, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του φαινόμενου ως παραλήπτη ή τρίτου.
  4. Κατά την εξαργύρωση της e-gift card η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν θα πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας, αλλά θα ελέγχει τον συνδυασμό του 16ψήφιου μοναδικού κωδικού που έχει αποσταλεί στον παραλήπτη και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου όπου έχει γίνει η αποστολή του.
  5. Η e-gift card μπορεί να εξαργυρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία αγοράς της. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, η e-gift card απενεργοποιείται ενώ το υπόλοιπό της μηδενίζεται αυτομάτως και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή ή η αντικατάστασή της.
  6. Το διαθέσιμο ελάχιστο ποσό αγοράς e-gift card ανέρχεται σε 10€ και το μέγιστο σε 200€.
  7. Η εξαργύρωση της e-gift card γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr.
  8. Η e-gift card δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά αλλά μόνο με αγοραζόμενα εμπορεύματα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην τελευταία περίπτωση, ο αγοραστής θα κληθεί να καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας της e-gift card και της αξίας του/των εμπορεύματος/των.
  9. Το πιστωτικό υπόλοιπο στη e-gift card δεν τοκίζεται και η τελευταία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα.
  10. Οι συναλλαγές με το πιστωτικό υπόλοιπο της e-gift card θα πραγματοποιούνται στο εγχώριο νόμισμα (Ευρώ).
  11. Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012), για την αγορά e-gift card από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στην e-gift card, η δε e-gift card μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr. Όταν γίνει χρήση   της e-gift card και αγοραστούν αγαθά ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
  12. Η e-gift card μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολική ή μερική εξόφληση του εκάστοτε τιμήματος αγοράς προϊόντων. Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr εξαργυρώνει την e-gift card και πιστώνει την αξία της στην αξία των αγοραζόμενων προϊόντων, η οποία θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία της e-gift card. Στην τελευταία περίπτωση, ο αγοραστής θα κληθεί να καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας της e-gift card και της αξίας του/των εμπορεύματος/των.
  13. Για την χρήση της e-gift card στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.public.gr, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπάρχουν στη σελίδα καταχώρησης στοιχείων χρέωσης/παραλαβής και μεθόδου πληρωμής ειδικά πεδία για την συμπλήρωση του μοναδικού κωδικού της e-gift card και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου όπου αυτός είχε αποσταλεί. Μόλις συμπληρωθούν τα παραπάνω πεδία και αφού επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά τους, αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας.
  14. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και τρεις (3) e-gift card ανά συναλλαγή και θα πρέπει το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας (συμπεριλαμβανόμενων χρεώσεων μεταφορικών και αντικαταβολής) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την αξία της/των e-gift card.
  15. Ο αγοραστής κάθε e-gift card δύναται να έχει πρόσβαση στο ιστορικό αγοράς των e-gift cards του ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας www.public.gr, μεταβαίνοντας στο προφίλ του.
  16. Η e-gift card δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά δωροεπιταγών ή άλλων e-gift cards.
  17. Από την εξαργύρωση και τη χρήση της e-gift card εξαιρούνται οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν διαθέσιμα προϊόντα τρίτων συνεργατών στο διαδικτυακό τόπο Marketplace.
  18. Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με e-gift card, η επιστροφή χρημάτων που πρέπει να λάβει χώρα θα πιστωθεί στην e-gift card που χρησιμοποιήθηκε ή σε περίπτωση μερικής επιστροφής αξίας μικρότερης από την αρχική αξία της e-gift card θα εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα .
  19. Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με περισσότερες από μία e-gift cards, η συνολική χρηματική αξία του προϊόντος που επιστρέφεται, θα πιστωθεί σε κάθε e-gift card ξεχωριστά.
  20. Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής, η χρηματική αξία που πρέπει να επιστραφεί, θα πιστωθεί αρχικά στην e-gift card που χρησιμοποιήθηκε και, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική συναλλαγή έως το αρχικό ποσό που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση μερικής επιστροφής αξίας μικρότερης από το σύνολο της αξίας των e-gift cards θα εκδίδεται και πιστωτικό σημείωμα .,
  21. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω όρων χρήσης και η τροποποίηση αυτή θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας www.public.gr.
  22. Η χρήση της e-gift card αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων.
  23. Όροι και προϋποθέσεις στο www.public.gr - Τηλεφωνικές παραγγελίες & εξυπηρέτηση πελατών: 801 11 40000 (από σταθερό) 210 81 81 333 (από κινητό και σταθερό)