νέες κυκλοφορίες σε βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας!

Το τέλειο έγκλημα ή… η συνέχεια στα Public.
2_opening
2_opening
3_ToMaxairi
4_AgathaCristie
5_LykeLyke
6_Vivliomystiria
7_PublicVivliothiki
8_Monomaxia 9_ThisStorm
10_TheSuspect
11_NeverTell
12_TheBorder
13_Classics
14_Horowitz
15_Peripatos